Innsikt 2-14

Her er den digitale utgaven av Innsikt, våren 2014. Se lenkene for titler til alle artiklene i bladet, som ble sendt til abonnentene i midten av juni. Her finner du ny forskning om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, både fra inn- og utland.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 1-14

Innsikt 1-14

Innsikt 1-14 sammenfalt med NKs 20-årsjubileum. I dette nummeret har en rekke av samarbeidspartnerne til Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi skrevet om 20 års samarbeid. Her er også artikler om nytt fra forskning på feltet.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 3-13

Innsikt 3-13

Innsikt nr 3 2013 inneholder blant annet artikler om ADHD Forskningsnettverks siste samling, DSM 5 og endringer om AD/HD-diagnosen.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 2-13

Innsikt 2-13

Her er artiklene fra Innsikt nr 2 2013. Les om ny forskning, nye bøker, kurs og konferanser om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Klikk på lenkene for å lese hele artiklene.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 1-13

Innsikt 1-13

Artikler om forskning, bøker og konferanser om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Her er den elektroniske utgaven av Innsikt nr 1 2013.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 4-12

Innsikt 4-12

Her er artiklene som sto på trykk i Innsikt nr 4 2012. Forskning, omtale av bøker og konferanser om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 3-2012

Innsikt 3-2012

Se oversikt over hvilke tema som presenteres i Innsikt nr 3. 2012. Forskningsnytt om diagnosene, debatt, konferanser med mer.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 2-2012

Innsikt 2-2012

Her er artiklene som sto i Innsikt nr 2-12. Siste nytt fra feltet om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 1-2012

Innsikt 1-2012

Her presenteres innholdet i Innsikt nr 1 2012. Klikk på lenkene for å komme til artiklene, som er skrevet av de ansatte ved NK, samt dette nummerets gjesteskribenter Margaretha Dramsdahl og Michael Lensing.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 4/2011

Innsikt 4/2011

Her finner du utvalgte artikler fra Innsikt nr 4-11, som kom ut i desember 2011. Tidsskriftet kan bestilles hos Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2011

INNSIKT 3/2011

Her finner du utvalgte artikler fra Innsikt nr 3-11, som kom ut i september 2011. Tidsskriftet kan bestilles hos Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2011

INNSIKT 2/2011

Her finner du utvalgte artikler fra Innsikt nr 2/2011. Papirutgaven av tidsskriftet kan bestilles hos NK.

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2011

INNSIKT 1/2011

Artikler om blant annet søvn og soverom, AD/HD og rusmisbruk, svineinfluensa-vaksine og narkolepsi med mer. Klikk på overskriftene for å lese artiklene.

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2010

INNSIKT 3/2010

Diagnose - velsignelse eller forbannelse. Les utvalgte artikler fra siste nummer av Innsikt.

Les mer Last ned pdf
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2010

INNSIKT 2/2010

Født sånn og blitt sånn

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2010

INNSIKT 1/2010

Skorderud om mentalisering: Om å forstå

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 4/2009

INNSIKT 4/2009

Julekort fra hjernen

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2009

INNSIKT 3/2009

Barn med AD/HD

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2009

INNSIKT 2/2009

Barn og unge med Tourettes syndrom

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2009

INNSIKT 1/2009

Narkolepsi og jenter med AD/HD

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 4/2008

INNSIKT 4/2008

Læring og IKT for unge med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2008

INNSIKT 3/2008

AD/HD + idrett = gull

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2008

INNSIKT 2/2008

Arvelighet og ventetid på diagnose

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2008

INNSIKT 1/2008

Ti tanker på papiret og ingen i huet

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 4/2007

INNSIKT 4/2007

Forekomst av Tourettes syndrom

Les mer

10 siste artikler

Tilbud til familien når barn og unge har atferdsvansker

En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 2013 viste at mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger. I følge FHI strever 30 000 mellom 4 og 18 år med samhandling, og mange har behov for hjelp. Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten) tilbyr gratis tiltak til familier som har barn og unge med atferdsvansker.

Les mer

Gamle artikler - nye lesere

Artiklene som trykkes i Innsikt blir lagt ut på tidsskriftets hjemmeside. Det er ikke nødvendigvis slik at det er de nyeste artiklene som blir lest mest. Her kommer en oversikt over hvilke artikler som er mest populære.

Les mer

ADHD, spiseforstyrrelser og psykiatriske lidelser

Brasilianske forskere foreslår at pasienter som sliter med overvektsproblematikk rutinemessig skal undersøkes for ADHD.

Les mer

Langtidsvirkende metylfenidat til voksne med ADHD

Det har oppstått en økende erkjennelse av viktigheten av å diagnostisere og behandle ADHD hos voksne. Samtidig har mulighetene for medisinering til denne gruppen vært begrenset.

Les mer

Forskning om forvarsler

Forut for tics opplever de aller fleste med Tourettes syndrom (TS) eller kroniske tics påfallende ubehag. Betydningen av slike forvarsler og deres karakter er lite kjent og undersøkt. Med utgangspunkt i en amerikansk forskningsstudie av Reese et al. fra 2014, har vi sett nærmere på fenomenet ubehagelige forvarsler.

Les mer

Barn i fosterhjem har overhyppighet av psykiske lidelser

Når man ber fosterforeldre og lærere fylle ut et strukturert diagnostisk intervju finner man at barn som bor i fosterhjem har langt flere psykiske lidelser enn andre barn.

Les mer

Årlig ekspertsamling om AD/HD

En stor del av Norges eksperter på AD/HD møtes en gang i året på samlingen for ADHD Forskningsnettverk. Siden 2007 har en gruppe på rundt 45 personer møttes til konferansen der forskning på AD/HD i Norge er første og siste tema. På bildet ser vi deltakerne fra paneldebatten fra nettverkets samling våren 2012: Fra venstre: Pål Zeiner, Björn Kadesjö, Anne Halmøy, Astri Lundervold, Kirsten Skram og Kari Furu.

Les mer

Tanker fra en far - Fra brukerkurs om narkolepsi/hypersomni i Bodø

Et av kursene for familier med barn/ungdom med narkolepsi ble holdt i Bodø før sommeren i fjor. Tommy Nygård er en av de som har deltatt på NKs kurs for familier som har barn med narkolepsi. Her forteller han litt om hvordan det har vært.

Les mer

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Kjernevirksomheten i tjenestene skjer fremdeles på sentrene. NKSD er altså en samlet organisering av sentrene.

Les mer

Foreldre til barn med Tourettes syndrom

Foreldre til barn med Tourettes syndrom kan oppleve at omsorgsoppgavene er mer krevende enn mange andre. Det er uklart om dette skyldes det symptomatiske ved Tourettes syndrom i seg selv, eller skyldes andre samtidige vansker hos barnet. En ny amerikansk befolkningsstudie hevder at det kan være barnas tilleggsvansker, og ikke Tourettes syndrom i seg selv, som oppleves som mest krevende og stressende for disse foreldrene.

Les mer

Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Oslo universitetssykehus, Ullevål,
bygg 31 A, 4. etg,
Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO.
Tlf: 23016030
E-post: post.nk@ous-hf.no.
Nettsteder: www.innsikt.org / www.5-15.org / Logg inn