Innsikt er lagt ned

Tidsskriftet Innsikt, med stoff om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, kom ut som papirutgave fra 2007 til 2014. En del av artiklene om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi vil fortsatt være tilgjengelig her på www.innsikt.org inntil videre. Tidsskriftene er å finne i sin helhet på Nasjonalbiblioteket.

Les mer
Bilde til artikkel: Elektronikk på soverommet skaper søvnvansker

Elektronikk på soverommet skaper søvnvansker

Ikke bare hvor lenge du sover, men hvor godt du sover virker inn på vårt daglige velvære. Vi tar ofte søvnen som en selvfølge frem til vi får problemer med søvn. For de tre diagnosene som Innsikt skal dekke, er søvnen ofte et problem. Men selv om søvnvansker er en følgesvenn til diagnosene, er det ting en kan gjøre for å fremme søvn.

Les mer
Bilde til artikkel: Tilbud til familien når barn og unge har atferdsvansker

Tilbud til familien når barn og unge har atferdsvansker

En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 2013 viste at mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger. I følge FHI strever 30 000 mellom 4 og 18 år med samhandling, og mange har behov for hjelp. Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten) tilbyr gratis tiltak til familier som har barn og unge med atferdsvansker.

Les mer
Bilde til artikkel: Helseinformasjon - hvordan bedre skolehverdagen

Helseinformasjon - hvordan bedre skolehverdagen

En viktig oppgave for et nasjonalt kompetansesenter er å spre kunnskap. I tillegg til å arrangere kurs og konferanser, reiser ansatte på Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi ved behov ut til landets kommuner og helseforetak for å informere.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 3-14

Innsikt 3-14

Innsikt nr 3 2014 inneholder blant annet artikler om hvorfor det er fylkesvise forskjeller når det gjelder ADHD, hvordan Tourettes syndrom blir fremstilt i mediene og endringer om narkolepsi-diagnosen.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 2-14

Innsikt 2-14

Her er den digitale utgaven av Innsikt, våren 2014. Se lenkene for titler til alle artiklene i bladet, som ble sendt til abonnentene i midten av juni. Her finner du ny forskning om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, både fra inn- og utland.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 1-14

Innsikt 1-14

Innsikt 1-14 sammenfalt med NKs 20-årsjubileum. I dette nummeret har en rekke av samarbeidspartnerne til Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi skrevet om 20 års samarbeid. Her er også artikler om nytt fra forskning på feltet.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 3-13

Innsikt 3-13

Innsikt nr 3 2013 inneholder blant annet artikler om ADHD Forskningsnettverks siste samling, DSM 5 og endringer om AD/HD-diagnosen.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 2-13

Innsikt 2-13

Her er artiklene fra Innsikt nr 2 2013. Les om ny forskning, nye bøker, kurs og konferanser om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Klikk på lenkene for å lese hele artiklene.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 1-13

Innsikt 1-13

Artikler om forskning, bøker og konferanser om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Her er den elektroniske utgaven av Innsikt nr 1 2013.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 4-12

Innsikt 4-12

Her er artiklene som sto på trykk i Innsikt nr 4 2012. Forskning, omtale av bøker og konferanser om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 3-2012

Innsikt 3-2012

Se oversikt over hvilke tema som presenteres i Innsikt nr 3. 2012. Forskningsnytt om diagnosene, debatt, konferanser med mer.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 2-2012

Innsikt 2-2012

Her er artiklene som sto i Innsikt nr 2-12. Siste nytt fra feltet om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 1-2012

Innsikt 1-2012

Her presenteres innholdet i Innsikt nr 1 2012. Klikk på lenkene for å komme til artiklene, som er skrevet av de ansatte ved NK, samt dette nummerets gjesteskribenter Margaretha Dramsdahl og Michael Lensing.

Les mer
Bilde til artikkel: Innsikt 4/2011

Innsikt 4/2011

Her finner du utvalgte artikler fra Innsikt nr 4-11, som kom ut i desember 2011. Tidsskriftet kan bestilles hos Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2011

INNSIKT 3/2011

Her finner du utvalgte artikler fra Innsikt nr 3-11, som kom ut i september 2011. Tidsskriftet kan bestilles hos Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2011

INNSIKT 2/2011

Her finner du utvalgte artikler fra Innsikt nr 2/2011. Papirutgaven av tidsskriftet kan bestilles hos NK.

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2011

INNSIKT 1/2011

Artikler om blant annet søvn og soverom, AD/HD og rusmisbruk, svineinfluensa-vaksine og narkolepsi med mer. Klikk på overskriftene for å lese artiklene.

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2010

INNSIKT 3/2010

Diagnose - velsignelse eller forbannelse. Les utvalgte artikler fra siste nummer av Innsikt.

Les mer Last ned pdf
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2010

INNSIKT 2/2010

Født sånn og blitt sånn

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2010

INNSIKT 1/2010

Skorderud om mentalisering: Om å forstå

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 4/2009

INNSIKT 4/2009

Julekort fra hjernen

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2009

INNSIKT 3/2009

Barn med AD/HD

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2009

INNSIKT 2/2009

Barn og unge med Tourettes syndrom

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2009

INNSIKT 1/2009

Narkolepsi og jenter med AD/HD

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 4/2008

INNSIKT 4/2008

Læring og IKT for unge med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2008

INNSIKT 3/2008

AD/HD + idrett = gull

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2008

INNSIKT 2/2008

Arvelighet og ventetid på diagnose

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2008

INNSIKT 1/2008

Ti tanker på papiret og ingen i huet

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 4/2007

INNSIKT 4/2007

Forekomst av Tourettes syndrom

Les mer

10 siste artikler

Helseinformasjon - hvordan bedre skolehverdagen

En viktig oppgave for et nasjonalt kompetansesenter er å spre kunnskap. I tillegg til å arrangere kurs og konferanser, reiser ansatte på Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi ved behov ut til landets kommuner og helseforetak for å informere.

Les mer

Behandling av tics: Habit Reversal Training - Tics-kontrollerende trening - Workshop med Douglas Woods

INNSIKT har flere ganger de siste årene skrevet om Habit Reversal Training (Tics-kontrollerende trening) og Comprehensive Behavioral Intervention for tics. Kort oppsummert dreier det seg om atferdsterapeutisk behandling av tics. Systematisk forskning tyder på at metoden er virksom på kort og lang sikt for ca halvparten av de som behandles.

Les mer

Narkolepsi: nye diagnosekriterier og forskningsfunn – om autoimmunitet og betydningen av H1N1-viruset og vaksinasjonen

I juni 2014 utga finske Partinen, danske Kornum og Jennum og kolleger en stor oversiktsartikkel i Lancet Neurology: ”Narcolepsy as an autoimmune disease: the role of H1N1 infection and vaccination” som gir en grundig gjennomgang av narkolepsi med hovedfokus på de nyeste forskningsdataene og hvordan disse brukes: den nye sykdomsklassifikasjonen, de nyeste autoimmune forskningsfunnene, og de nyeste H1N1-virus- og vaksinasjonsteoriene.

Les mer

Fylkesvise forskjeller i registrert forekomst av ADHD hos barn

En forskergruppe ledet av Pål Surén ved Folkehelseinstituttet har nylig publisert en studie av hvorledes forekomsten av ADHD hos barn fordeler seg på de forskjellige fylkene i Norge. Dette er ikke blitt undersøkt tidligere.

Les mer

Søvnforstyrrelser hos barn og unge med Tourettes syndrom

Søvnforstyrrelser ved Tourettes syndrom er så vanlige at de må betraktes som komorbide* tilstander som hører til diagnosen, mener forfatterne av denne studien.

Les mer

Tvillingstudie om ADHD og lesevansker

En ny studie fra Kings College i London har undersøkt kognitive prosesser som er involvert ved lesevansker og ADHD-symptomer. Begge antas langt på vei å dele samme genetiske mekanismer.

Les mer

Når Tourette går til Hollywood

Sykdommer og mentale tilstander har blitt hyppig portrettert på film, helt siden filmens barndom ved forrige århundreskifte. Her ser Innsikt på en artikkel som går i dybden på Tourettes syndrom på film. Bildet over er hentet fra filmen "500 days of summer".

Les mer

Doktorgrad I: Om voksne med ADHD

18 juni 2014 forsvarte overlege Mats Fredriksen sin ph.d. avhandling Long term pharmacotherapy of adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A literature review and clinical study. Samme dag holdt han sin prøveforelesning der han hadde fått oppgitt emnet ADHD og søvnvansker. En oversikt over etiologi og behandling.

Les mer

Doktorgrad II: Om voksne med ADHD

Den 6. juni forsvarte Michael B. Lensing sin doktoravhandling Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in adults ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin.

Les mer

Doktorgrad III: Om barn med ADHD. Om svikt i kognitive funksjoner.

I sitt doktorgradsarbeid har Winther Skogli (bildet) bl.a. undersøkt 75 gutter og jenter med ADHD i alderen 9 – 16 år. Han har sett på deres uvikling av eksekutive funksjoner som innbefatter blant annet evnen til å holde igjen en impuls, planlegge oppgaver frem i tid og løse problemer som oppstår på en fleksibel måte.

Les mer

 

NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus, Ullevål,
Bygg 31 4. etg
Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Tlf: +47 23 01 60 30
E-post: post.nevsom@ous-hf.no

Webredaktør: Marit Skram
Ansvarlig redaktør: Cathrine Monrad Hagen

Om NevSom

 

Logg inn