Behandling av tics: Habit Reversal Training - Tics-kontrollerende trening - Workshop med Douglas Woods

INNSIKT har flere ganger de siste årene skrevet om Habit Reversal Training (Tics-kontrollerende trening) og Comprehensive Behavioral Intervention for tics. Kort oppsummert dreier det seg om atferdsterapeutisk behandling av tics. Systematisk forskning tyder på at metoden er virksom på kort og lang sikt for ca halvparten av de som behandles. Nå kommer behandlingen til Norge.