Tilbud til familien når barn og unge har atferdsvansker

En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 2013 viste at mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger. I følge FHI strever 30 000 mellom 4 og 18 år med samhandling, og mange har behov for hjelp. Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten) tilbyr gratis tiltak til familier som har barn og unge med atferdsvansker.