Innsikt i tiden som kommer

Som oppmerksomme abonnenter sikkert har lagt merke til, kom Innsikt ikke ut til jul. Det blir heller ikke gitt ut et nummer av tidsskriftet i starten av 2015.