Utgivelser fra NK

NK har gitt ut bøker, veiledere og en stor mengde informasjonsmateriell gjennom senterets 20 år. Her presenterer vi noen av utgivelsene.

Bilde til bokomtale: Utgivelser fra NK
Bilde til artikkel: Kort og godt om barnepsykiatri

Kort og godt om barnepsykiatri

Det er ikke enkelt å skrive godt og samtidig kort om barnepsykiatriske tilstander. Når det samtidig ...

Les mer
Bilde til artikkel: Nye retningslinjer for narkolepsi

Nye retningslinjer for narkolepsi

Helsedirektoratet har i samarbeid med NK gitt ut to nye hefter om narkolepsi. Heftene inneholder det...

Les mer
Bilde til artikkel: Barn og tvang

Barn og tvang

To bøker om tvang er gitt ut i serien «Psykologi for barn», som foreløpig består av seks bøker. For ...

Les mer
Bilde til artikkel: Mestringsbok ved tvangslidelser

Mestringsbok ved tvangslidelser

Forfatterne av boken hevder at tvangslidelse har vært mer skam- og skyldbelagt enn andre psykiske li...

Les mer
Bilde til artikkel: Ung med ADHD

Ung med ADHD

Sverre Hoem skrev i 2004 en meget viktig håndbok for voksne med AD/HD. I år har han gitt ut boken Un...

Les mer
Bilde til artikkel: Kryssende grenser mellom psykiatri og litteratur

Kryssende grenser mellom psykiatri og litteratur

Litteratur og hjerneforskning er Siri Hustvedts store lidenskap. I februar reiste hun sammen med sin...

Les mer
Bilde til artikkel: Kognitiv atferdsterapi ved AD/HD

Kognitiv atferdsterapi ved AD/HD

De engelske psykologene Susan Young og Jessica Bramham ga i 2012 ut sin andre utgave av boken om kog...

Les mer
Bilde til artikkel: Kloke damer om rusmidler og AD/HD

Kloke damer om rusmidler og AD/HD

En rykende fersk bok, Rusmiddelbruk og ADHD, kom vestfra like før deadline. Skrevet av Eva Karin Lø...

Les mer
Bilde til artikkel: Om hallusinasjoner og narkolepsi

Om hallusinasjoner og narkolepsi

Den ligger der og stirrer hos bokhandleren. Som i en hallusinasjon viker den ikke med blikket – boke...

Les mer

Om AD/HD i ny lærebok i nevropsykiatri

26 korte men grundige artikler fordelt på billeddiagnostikk, hjernens nettverk og plastisitet, nevro...

Les mer
Bilde til artikkel: Godt om søvnvanskar

Godt om søvnvanskar

Mellom 1000 – 3000 i Noreg har narkolepsi. Langt fleire slit med andre søvnvanskar. Korleis dei har ...

Les mer
Bilde til artikkel: Nobelprisvinner om tenkning

Nobelprisvinner om tenkning

Som i fabelen om haren og skilpadden har System 1, lik haren, ord på seg for å ta lett på ting. Syst...

Les mer
Bilde til artikkel: To nye bøker for barn og unge

To nye bøker for barn og unge

InfolitenBOK kom våren 2012 ut med to nye bøker for og om barn. Den ene er skrevet både på engelsk o...

Les mer
Bilde til artikkel: Om å bryte forbannelser

Om å bryte forbannelser

Den amerikanske barnepsykiateren Steven A. Foreman prøver å forstå hvorfor barn driver deg til vanvi...

Les mer
Bilde til artikkel: Besøk hos den amerikanske Tourettesforeningen og ny bok om TS

Besøk hos den amerikanske Tourettesforeningen og ny bok om TS

NK deltok på brukerkonferansen til National Tourette Syndrom Associations (TSA) i april 2012. Der bl...

Les mer
Bilde til artikkel: Søvnsykdommer – moderne utredning og behandling

Søvnsykdommer – moderne utredning og behandling

Bjørn Bjorvatn er en av Norges ledende eksperter på søvnsykdommer, og har i februar i år gitt ut en ...

Les mer
Bilde til artikkel: AdHd – musikk på islandsk

AdHd – musikk på islandsk

Kjølig melodisk jazz fra våre naboer i nord. Foto: Gudmundur Eyjólfsson...

Les mer
Bilde til artikkel: Om Tourettes syndrom  på dansk

Om Tourettes syndrom på dansk

Boken "Tics, grimasser og sære ord" er gitt ut på Dansk Psykologisk Forlag og er den første større d...

Les mer
Bilde til artikkel: Utenfor

Utenfor

Ross W. Greene, forfatteren av "Eksplosive barn", er ute med ny bok på norsk. Denne gangen retter ha...

Les mer
Bilde til artikkel: Handbook of self-regulation: research, theory, and applications

Handbook of self-regulation: research, theory, and applications

Selvregulering har fått økende popularitet innen blant annet helsepsykologi, og nye teorier og ny fo...

Les mer
Bilde til artikkel: Fundamentals of Cognitive Psychology

Fundamentals of Cognitive Psychology

Oversiktlig innføring i kognitiv psykologi....

Les mer
Bilde til artikkel: Comorbidities in Developmental Disorders (Clinics in Developmental Medicine)

Comorbidities in Developmental Disorders (Clinics in Developmental Medicine)

Om sammensatte tilstander med en helhetlig forståelse....

Les mer
Bilde til artikkel: Åpenhjertig bok om å ha en diagnose eller to

Åpenhjertig bok om å ha en diagnose eller to

Forfatter og foredragsholder Ruben Klipper forteller om sin oppvekst og veien til å bli en voksen ma...

Les mer
Bilde til artikkel: Den fjerde boken til Skard Heier og Wolland om søvn

Den fjerde boken til Skard Heier og Wolland om søvn

Eldre og søvn er Skard Heier og Wollands fjerde bok om søvn. Boken er lettlest og henvender seg til ...

Les mer
Bilde til artikkel: Med Pondus rundt i hjernen

Med Pondus rundt i hjernen

Espen Dietrichs og Eirik Newth, godt hjulpet av Pondus og Frode Øverli, lærer oss om den fantastiske...

Les mer
Bilde til artikkel: En bok for barn på norsk og engelsk

En bok for barn på norsk og engelsk

«Jeg er så mye mer enn min ADHD-diagnose» handler om hvordan det oppleves for en ung amerikansk gutt...

Les mer
Bilde til artikkel: Lærerikt om å behandle rusmisbrukere

Lærerikt om å behandle rusmisbrukere

Håndbok i rusbehandling har undertittelen: Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengigh...

Les mer
Bilde til artikkel: Mind Gap – en utstilling om hjernen

Mind Gap – en utstilling om hjernen

Teknisk Museum åpnet i vår en utstilling der hjernen og hjerneforskning står i fokus. Den kjente kun...

Les mer

Lærerikt om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i tung lærebok

Femte utgave av læreboken om nevrologi og nevrokirurgi kom ut i 2010. Boken er en solid faglig støtt...

Les mer
Bilde til artikkel: The Mind's eye

The Mind's eye

Hvordan hjernen ”ser”. Oliver Sacks nye bok gjør at vi ”ser” hjernen klarere. Denne gangen er også O...

Les mer

Riktig rektor?

Skal rektor redde norsk skole? Jon Morten Melhus og Pernille Dysthe har tro på rektors rolle. Så god...

Les mer
Bilde til artikkel: Bernhard Hvals Forsnakkelser

Bernhard Hvals Forsnakkelser

En historie om å vokse opp på begynnelsen av det tyvende århunder, den gang tvangstanker og Tourette...

Les mer

Barn med AD/HD, Asperger eller Tourettes syndrom med mer.

The one-stop guide for parents, teachers, and other professionals. Denne fagboken er en kortfattet, ...

Les mer

Lettlest om norsk helse

Fugelli og Ingstad har skrevet boken om hvordan nordmenn opplever helse. Forfatterne tar for seg his...

Les mer
Bilde til artikkel: Ikke bare narkolepsi: Ny bok fra Overeem og Reading

Ikke bare narkolepsi: Ny bok fra Overeem og Reading

Rett fra kurs i Bergen: Sebastian Overeem fra Nederland er den mest omtalte behandler av narkolepsi ...

Les mer
Bilde til artikkel: Tiger Trails – ordbok for Tourette

Tiger Trails – ordbok for Tourette

Forfatteren går under navnet ”The Tourette Tiger”, alias Darin M. Bush, som har arbeidet med Tourett...

Les mer
Bilde til artikkel: Tigers, Too

Tigers, Too

Bokas forfattere har flere tiårs erfaring med utredning, behandling og tilrettelegging i skole og da...

Les mer

Rettspsykiatri – en introduksjon

Psykiater Randi Rosenqvist har mer enn 25 års erfaring fra rettspsykiatrisk arbeid i Norge. For hels...

Les mer

Den første læreboken i personlighetspsykiatri

Boken, som ifølge omslaget er den første i sitt slag om emnet, er grundig og favner såpass bredt at ...

Les mer
Bilde til artikkel: Da Rita flyttede ind

Da Rita flyttede ind

Dette er undertittelen på en bok som handler om ”At leve med AD/HD”. Boken er skrevet av den danske ...

Les mer
Bilde til artikkel: Det går ikke trill rundt for Rønhovde

Det går ikke trill rundt for Rønhovde

Lisbeth Iglum Rønhovde har nok en gang truffet mål, denne gangen er det pedagogene som får bryne seg...

Les mer

AD/HD og parforhold ”Vi føler oss annerledes”

Doris Ryffel-Rawak har skrevet om det å være voksen med AD /HD, hvordan det oppleves selv, og hvorda...

Les mer
Bilde til artikkel: Sinne og tilleggsvansker hos barn og unge med AD/HD

Sinne og tilleggsvansker hos barn og unge med AD/HD

I 2009 kom det ut ny bok om behandling av AD/HD og komorbide diagnoser. Steven R. Pliszka tar blant ...

Les mer
Bilde til artikkel: To nye bøker om søvn

To nye bøker om søvn

Nylig har to bøker om søvn kommet på markedet, der søvnløshet er tema i den ene og barn og søvn i de...

Les mer
Bilde til artikkel: Den nye Psykiatriboken?

Den nye Psykiatriboken?

En moderne fagbok i psykiatri har sett dagens lys. Psykiatriboken setter fokus både på pasient og be...

Les mer
Bilde til artikkel: Fusk med forskning og dårlig vitenskap

Fusk med forskning og dårlig vitenskap

Bad science av Ben Goldacre er både underholdende og lærerik, men samtidig rystende for den som tror...

Les mer
Bilde til artikkel: Uhøytidelig livsfilosofi fra Sverre Hoem

Uhøytidelig livsfilosofi fra Sverre Hoem

Forfatteren av ”ADHD, en håndbok”, er ute med ny bok. Tittelen ”APE 2.0” hentyder at vi er kommet ti...

Les mer
Bilde til artikkel: Barns møte med psykisk lidelse

Barns møte med psykisk lidelse

Grete Lillian Moen formidler innsikt i barns situasjon om hvordan det er å vokse opp med en psykisk ...

Les mer
Bilde til artikkel: Nonverbale lærevansker - første gang på norsk

Nonverbale lærevansker - første gang på norsk

Boken kom ut på Universitetsforlaget i mars 2009, med psykolog Anne-Grethe Urnes og spesialpedagog G...

Les mer
Bilde til artikkel: Jenteliv - tre historier om AD/HD

Jenteliv - tre historier om AD/HD

AD/HD-diagnosen forbinder vi oftest med gutter og voksne. For 25 år siden snakket en om at det var 9...

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 4/2008: MURSTEIN FRA BARKLEY OG KOLLEGER OM ADHD HOS VOKSNE

INNSIKT 4/2008: MURSTEIN FRA BARKLEY OG KOLLEGER OM ADHD HOS VOKSNE

Hva skal til for å kalle en fagbok for ”murstein”? Antall sider? Grundigheten og bredden i behandlin...

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2008: VYGOTSKYS UTVIKLINGSPSYKOLOGI – NOE FOR DET 21. ÅRHUNDRE?

INNSIKT 3/2008: VYGOTSKYS UTVIKLINGSPSYKOLOGI – NOE FOR DET 21. ÅRHUNDRE?

De fleste som har studert psykologi og pedagogikk, har kjennskap til den russiske psykologen Lev Sem...

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 3/2008: NY MANUAL FOR MESTRING AV TICS

INNSIKT 3/2008: NY MANUAL FOR MESTRING AV TICS

Å finne en behandling som er effektiv, korrekt, smertefri og uten bivirkninger, er meget vanskelig –...

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2008: TI TANKER I HUE OG INGEN PÅ PAPIRET

INNSIKT 1/2008: TI TANKER I HUE OG INGEN PÅ PAPIRET

Rønhovde LI: Ti tanker i huet og ingen på papiret, InfolitenBOK 2008. ISBN: 9788299737524...

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2008: NY BOK OM BEHANDLING AV TOURETTE OG TICS

INNSIKT 1/2008: NY BOK OM BEHANDLING AV TOURETTE OG TICS

Woods D W, Piacentini C J, Walkup J T (red): Treating Tourette Syndrome and Tic Disorders: A Guide ...

Les mer
Bilde til artikkel: AD/HD: Ny utgave av Hoems håndbok

AD/HD: Ny utgave av Hoems håndbok

Hoem S: ADHD - en håndbok for voksne, Gyldendal Norsk Forlag, 2. utgave 2008. ISBN: 9788205371279 ...

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2008: FORTELLINGER OM MUSIKK OG HJERNEN

INNSIKT 1/2008: FORTELLINGER OM MUSIKK OG HJERNEN

Sacks O: Musicophilia: Tales of Music and the Brain, Alfred A. Knopf, New York, 2007. ISBN: 140004...

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 2/2010: Født sånn eller blitt sånn?

INNSIKT 2/2010: Født sånn eller blitt sånn?

Intellektuelt mediesirkus mellom to permer. En bok og en programserie....

Les mer
Bilde til artikkel: Nonverbale lærevansker-første gang på norsk

Nonverbale lærevansker-første gang på norsk

Boken kom ut på Universitetsforlaget i mars 2009, med psykolog Anne-Grethe Urnes og spesialpedagog G...

Les mer
Bilde til artikkel: AD/HD: Ny utgave av Hoems håndbok

AD/HD: Ny utgave av Hoems håndbok

Hoem S: ADHD - en håndbok for voksne Gyldendal Norsk Forlag, 2. utgave 2008 ISBN: 9788205371279...

Les mer

Ti tanker i hue og ingen på papiret

Rønhovde L: Ti tanker i huet og ingen på papiret, InfolitenBOK 2008. ISBN: 9788299737524. Boka er sk...

Les mer
Bilde til artikkel: INNSIKT 1/2008: Ny bok om behandling av Tourette og tics

INNSIKT 1/2008: Ny bok om behandling av Tourette og tics

Woods D W, Piacentini C J, Walkup J T (red): Treating Tourette Syndrome and Tic Disorders: A Guide f...

Les mer

10 siste artikler

Tilbud til familien når barn og unge har atferdsvansker

En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 2013 viste at mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger. I følge FHI strever 30 000 mellom 4 og 18 år med samhandling, og mange har behov for hjelp. Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten) tilbyr gratis tiltak til familier som har barn og unge med atferdsvansker.

Les mer

Gamle artikler - nye lesere

Artiklene som trykkes i Innsikt blir lagt ut på tidsskriftets hjemmeside. Det er ikke nødvendigvis slik at det er de nyeste artiklene som blir lest mest. Her kommer en oversikt over hvilke artikler som er mest populære.

Les mer

ADHD, spiseforstyrrelser og psykiatriske lidelser

Brasilianske forskere foreslår at pasienter som sliter med overvektsproblematikk rutinemessig skal undersøkes for ADHD.

Les mer

Langtidsvirkende metylfenidat til voksne med ADHD

Det har oppstått en økende erkjennelse av viktigheten av å diagnostisere og behandle ADHD hos voksne. Samtidig har mulighetene for medisinering til denne gruppen vært begrenset.

Les mer

Forskning om forvarsler

Forut for tics opplever de aller fleste med Tourettes syndrom (TS) eller kroniske tics påfallende ubehag. Betydningen av slike forvarsler og deres karakter er lite kjent og undersøkt. Med utgangspunkt i en amerikansk forskningsstudie av Reese et al. fra 2014, har vi sett nærmere på fenomenet ubehagelige forvarsler.

Les mer

Barn i fosterhjem har overhyppighet av psykiske lidelser

Når man ber fosterforeldre og lærere fylle ut et strukturert diagnostisk intervju finner man at barn som bor i fosterhjem har langt flere psykiske lidelser enn andre barn.

Les mer

Årlig ekspertsamling om AD/HD

En stor del av Norges eksperter på AD/HD møtes en gang i året på samlingen for ADHD Forskningsnettverk. Siden 2007 har en gruppe på rundt 45 personer møttes til konferansen der forskning på AD/HD i Norge er første og siste tema. På bildet ser vi deltakerne fra paneldebatten fra nettverkets samling våren 2012: Fra venstre: Pål Zeiner, Björn Kadesjö, Anne Halmøy, Astri Lundervold, Kirsten Skram og Kari Furu.

Les mer

Tanker fra en far - Fra brukerkurs om narkolepsi/hypersomni i Bodø

Et av kursene for familier med barn/ungdom med narkolepsi ble holdt i Bodø før sommeren i fjor. Tommy Nygård er en av de som har deltatt på NKs kurs for familier som har barn med narkolepsi. Her forteller han litt om hvordan det har vært.

Les mer

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Kjernevirksomheten i tjenestene skjer fremdeles på sentrene. NKSD er altså en samlet organisering av sentrene.

Les mer

Foreldre til barn med Tourettes syndrom

Foreldre til barn med Tourettes syndrom kan oppleve at omsorgsoppgavene er mer krevende enn mange andre. Det er uklart om dette skyldes det symptomatiske ved Tourettes syndrom i seg selv, eller skyldes andre samtidige vansker hos barnet. En ny amerikansk befolkningsstudie hevder at det kan være barnas tilleggsvansker, og ikke Tourettes syndrom i seg selv, som oppleves som mest krevende og stressende for disse foreldrene.

Les mer

Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Oslo universitetssykehus, Ullevål,
bygg 31 A, 4. etg,
Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO.
Tlf: 23016030
E-post: post.nk@ous-hf.no.
Nettsteder: www.innsikt.org / www.5-15.org / Logg inn