Klikk på  "Nyhetsbrev" øverst på siden for å få informasjon fra Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni på mail! 

 

Redaksjon:
Redaktør: Marit Skram
Øvrige redaksjonsmedlemmer: Knut H. Bronder, Janne Drage, Egil Midtlyng, Stine Knudsen, Hilde N. Andresen, Kristin A. Bakke

 

Innhold - temabolker:
OVERSIKT – over aktuelle kurs og konferanser
UTSPILL - langlesing, debatt, om utviklingsprosjekter, fellesstoff for de tre diagnosene
FORSKNING– det aller siste innen forskning på de tre diagnosene
SAMLING – referat fra kurs, konferanse og samlinger i regi av NK
OMSLAG – bøker, videoer, både kortere omtaler og lengre anmeldelser
 

 

Layout/illustrasjon: Eggen Press
Trykk: Prinfo Unique.

Årgang 19 (2014). Opplag: 3 700, fire ganger i året. Innsikt har 3 680 faste abonnenter.

Innsikt sendes i tillegg ut som informasjonsmateriell, gratis på forespørsel.

 

Se Innsikts siste nummer her.


Forsiden til Innsikt nr 3-13


Skribenter:
Noen av bidragsyterne til Innsikt:

Aud M. Bredesen, Norsk Tourette Forening
Cand.psychol. Grete Bryhn, tidligere på NK
Dr.Scient Solveig N. Ervik,
Cand.psychol. Helene B. Halleland, stipendiat UiB.
Dr.med. Mona Skard Heier, spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Cand.paed. Bjørgulv Høigaard, pedagogisk rådgiver på NK og Bredtvet ks.
Cand.paed. Michael B. Lensing, prosjektkoordinator RFM Sør-Øst
Cand.psychol. Egil Midtlyng, psykologisk rådgiver på NK
Cand.polit. Gerd Strand, leder NK
Cand.philol. Ståle Tvete Vollan, kommunikasjonsrådgiver NK
Cand.med. Ebba Wannag, overlege NK
Cand.psychol. Geir Øgrim, nevropsykolog NK, og leder av Nevroteamet i Østfold

Målsetting:
”Innsikt – tidsskrift om AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi” skal, som forgjengeren NK-info, fortsette å komme ut fire ganger i året, og redaksjonen hever ambisjonene om å lage et enda mer komplett tidsskrift, også som nettutgave.
Innsikt gir deg full oppdatering på AD/HD, Tourette syndrom og narkolepsi, og fagfolk som arbeider på feltet skal føle seg trygge på at de har fått med seg det viktigste av det siste når de abonnerer på tidsskriftet.


Innsikt er Svanemerket, og medlem av Norsk Tidsskriftforening: www.tidsskriftforeningen.no - webportalen for norske tidsskrifter. Innsikt har ingen kommersielle interesser eller bindinger, og er finansiert med tilskudd til det nasjonale kompetansesenterets driftsmidler over statsbudsjettet.

Hvert nummer av Innsikt inneholder aktuelt fagstoff om de tre diagnosegruppene AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Innsikt skal fortsette tradisjonen fra sin forgjenger NK-info med nyttig stoff for flere målgrupper, og hele tiden være à jour med den siste utviklingen og forskningen på feltet. Tidsskriftet er kvartalsvis og kommer ut i mars, juni, september og desember:

Historikk - last ned tidligere utgaver:
De viktigste Innsikt-artiklene blir tilgjengelig på nett en stund etter at papirutgaven er trykt. Småstoff blir ofte ikke tilrettelagt for web, og finnes bare i papirutgaven. Det samme gjelder rettighetsbelagte bilder og tegneserier som ikke kan legges ut på nett uten videre. Artiklene fra Innsikt finner du samlet her, og hvis du kontakter redaksjonen kan du få tilsendt pdf eller papirutgave i posten.

”NK-info” gikk inn i historien etter 43 nummer, 12 årganger og hele 472 artikler. En oversikt over alle artikler som har stått på trykk siden 1996 finner du ved å bla deg gjennom her. Alle tidligere utgaver av ”NK-info” kan dermed lastes ned i fulltekst via www.innsikt.org

Postadresse:
INNSIKT – tidsskrift for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Forlag/ISSN:
Den elektroniske utgaven av INNSIKT har ISSN 1890-4564.
Den trykte versjonen av tidsskriftet har ISSN 1890-4556.
NKs forlagsnr. er 993868.

Søk mer informasjon:
Detaljopplysningene om NKs utgivelser finnes i Nasjonalbibliotekets base, www.nb.no/baser/sambokI ”sambok” kan du søke etter litteratur om våre tilstander med stikkord som "AD/HD", "tourette", "narkolepsi" m.m. Det samme kan du på www.bibsys.no

Rettigheter:
Det oppfordres til å kopiere og sitere fra INNSIKT med kildehenvisning. Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet utover det som er tillatt etter bestemmelsene i ”Lov om opphavsrett til åndsverk” og ”Lov om rett til fotografi”.

 

Tilbake til forsiden