7.-11. september
Kurs på Frambu om idiopatisk hypersomni.
Kurset er rettet mot ungdom og unge voksne, fra 15 til 25 år. Denne aldersgruppen vil ha førsteprioritet. I regi av NevSom og Foreningen for Søvnsykdommer.

9.-11. september
European Congress of Mental Health in Intellectual Disability
. For 10. gang arrangeres den europeiske kongressen, som har temaer som bl.a. atusime, aldring, epilepsi, familie, genetikk, psykoterapi og stress. Se mer om kongressen her.

17.-18. september
Autismeforeningens jubileumskonferanse "Det gode liv"
. Autismeforeningen i Norge feirer 50 års jubileum med en to dagers konferanse på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Se mer om program og påmelding her.
 

5.-6. november
International Auticme Conference. Målgruppe: Foreldre, personer med autismespekterdiagnoser og fagfolk i hele Europa. Konferansen holdes i Skive i Danmark.

Les mer om program og påmelding: www.skivekonferencen.dk

30. nov.- 2. des.
Kurs for barnefamilier med sjelden diagnose
Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) inviterer til et 3-dagers kurs på Frambu senter for sjeldne diagnoser fra 30.11.15 til 02.12.15. Kurset er for barnefamilier der et eller flere barn i barneskolealder har en sjelden diagnose som ikke har et tilbud ved et eksisterende kompetansesenter.  Lurer du på hvilke diagnoser som har et kompetansesentertilbud, finner du det på denne siden.

Kurset vil belyse de utfordringene som kan oppstå når man får et barn med en sjelden og ukjent diagnose. Kurset vil også være en møteplass for familiene. Søknadsfrist er 15.09.15. Last ned program her:

16. desember
Møte med sjeldne tilstander i allmennpraksis.
Dagskurs for fastleger. Tema:  Utredning av sjeldne genetiske tilstander. Fastlegens rolle i oppfølgning. Symptomer ved sjeldne diagnoser, med eksempler. Kurset holdes på Frambu utenfor Oslo. Se mer om kurset her.

Tilbake til Innsikt-forsiden

Tilbake til www.nasjkomp.no

 

Illustrasjonsbilde: NevSom