29. februar
En sjelden dag.

Hovedtema for en sjelden dag 2016 er «En sjelden stemme». Konferansen avholdes i Oslo og er åpen for fagfolk og organisasjoner og grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende, samt andre som jobber tilknyttet sjeldenfeltet. FFO arrangerer konferansen i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge Funksjonshemmede. Se program og meld deg på her.

 

10. mars
Epilepsi og autisme.
Et kurs i regi av undervisningsenheten, Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.

Målgruppe:Personell som arbeider i habiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller i skolen.
Godkjenning:Kurset er søkt godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer.

Kurset holdes på Spesialsykehuset for epilepsi - SSE, i Sandvika utenfor Oslo. Last ned program og mer informasjon her.

 

29. mars til 04. april
Søskencamp på Frambu

Campen er for søsken (12-16 år) til barn eller ungdom med en sjelden eller lite kjent diagnose som har et tilbud ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Programmet på dagtid vil bestå av samtaler med barna i mindre grupper, varierte aktiviteter ute og inne, og på kveldene blir det mye moro i regi av Frambus aktivitetsledere. Les mer om campen her.

 

6.-8. april
Fokus på autisme
 
Konferanse om aktuell kunnskap om autismespekterdiagnoser (ASD). Tema: "Grundforskning och tillämpat arbete". Hovedarrangør: Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND). Konferansen holdes i Aula Magna på Stockholms universitet. Les mer om konferansen her.

 

18.-19. april
Primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling.

Målgruppe:Leger (allmennleger, psykiater, barne- og ungdomspsykiatri, nevrologer, pediater, øre-nese-halsleger, lungeleger, nevrofysiologi).
Sted: Senter for søvnmedisin, Haukeland universitetssykehus Bergen
Kursarrangør:Norsk forening for søvnmedisin og Søvnforskning og Nasjonal  kompetansetjeneste for søvnsykdommer.
Les mer om kurset her.

 

11.-14. mai
International Meeting For Autism Research 2016 (IMFAR).

11. mai: Åpningssesjon. 12.-14. mai: Undervisningssesjoner.

Konferansen arrangeres av INSAR, International Society for Autism Research, og holdes i Baltimore, Maryland USA. Se konferansens hjemmeside her.

 

26.-28. mai
European Conference on Rare Diseases & Orphan products. Konferansen arrangeres av EURORDIS med partnere, og holdes i Edinburgh. Se programmet, som innholder mange paralellsesjoner, og les mer på konferansens hjemmeside.

 

1.-3. juni
Nasjonal autismekonferanse for femte gang – Tønsbergkonferansen

Femte konferansen om autisme i Tønsberg. Den første konferansen – Asperger syndrom og samtidige psykiske lidelser – ble avholdt i 2008.

Programmet for konferansen i 2016 vil bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner. Last ned programmet her.

Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier (tidligere Autismeenheten og NK) og Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sørøst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold. Les mer om konferansen her.

 

8.-11. juni
2016 Annual Meeting of the European Society for the Study of Tourette Syndrom (ESSTS)

9th European Conference on Tourtette Syndrome and Tic Disorders

Det årlige møtet for ESSTS og den Europeiske konferansen om Tourettes syndrom og tics blir holdt i Warsawa. Et stort porgram er satt sammen, med det siste innen nevrobiologi og klinisk behandling av Tourettes syndrom og relaterte tilstander. Møtet inneholder også "The 5th International Meeting of Tourette Syndrome Support and Advocacy Groups",  workshops innen adferdsterapi og ikke minst mange internasjonalt anterkjente spesialister som vil presentere det siste innen alle aspekter ved Tourettes syndrom. Foreløbig program finner du her.
 

Se ESSTS hjemmeside her.

 

16.-18. september
XI Autism-Europe International Congress.
For 11. gang arrangeres den internasjonale autimsekongressen, som organiseres av The National Autistic Society (UK). Målgruppen for konferansen er forskere, fagfolk og foreldre. Tema for konferansen er "Happy, healthy and empowered", med fokus på siste nytt innen autismefeltet når det gjelder blant annet årsak, genetikk, diagnostisering, tidlig intervensjon, utdanning, støtte, arbeidsliv og mye mer.

Deadline for innlevering av abstracts er 31. januar, se "Call for Papers-siden"konferansens nettside. Konferansen holdes i Edinburgh.

 

19.-20. september
Den 4. nordiske konferansen om sjeldne diagnoser.

En konferanse for å dele kunnskap om sjeldne diagnoser og å fasilitere samarbeid mellom de nordiske landene. Konferansen blir holdt i København, og arrangeres av Danish board of Social Services i samarbeid med the Dansih Health Authority, The Nordic Rarelink Group og The Nordic Council of Ministers.

Forslag til abstracts sendes innen 1. april.

Les mer om konferansen her.

 

12.-14. oktober
ADHD all over the place - ADHD across the lifespan
. Den første Skandinaviske kongressen om ADHD. Kongressen arrangeres av The Scandinavian ADHD Consortium (SAC), og blir holdt i København. Kongressen er åpen for klinikere, forskere og andre med interesse for ADHD.

SAC ønsker å etablere et forum der personer som arbeider med ADHD kan utveksle erfaringer og etblere nettverk. Les mer om SAC og kongressen på kongressens hjemmeside.

 

14.-16. oktober
Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA) ADHD Conference

Den 12. årlige, Canadiske konferansen om ADHD holdes i Ottawa.
Se hjemmesiden til konferansen her.

 

Tilbake til www.nevsom.no

 

Tilbake til Innsikt-forsiden

 

Illustrasjonsbilde: Istock