24. OKTOBER
«Barnevern til barnets beste» – en åpen fagkonferanse som arrangeres i samarbeid mellom Autismeenheten ved Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, Norsk Tourette Forening og Foreningen for søvnsykdommer.

Målgruppen for konferansen er: Ansatte i barnevernet, helsetjenesten, udanningsinstitusjoner, medlemmer og andre interresserte. 

9.30 – 16.00 på Oslo Kongressenter

Informasjon om påmelding og program.

24. OKTOBER
Arbeidsliv og pensjonering ved aldring for personer med funksjonshemning. Temakonferanse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Målrettede tiltak for deltakelse i arbeidslivet, relevant lovverk og ny kunnskap om forhold som er av betydning for aldrende funksjonshemmede mennesker i arbeidslivet. Konferansen holdes på Oslo kongressenter.
www.aldringoghelse.no

5.-6. NOVEMBER
Nasjonal ruskonferanse. Tittel: 10 år med rusreformen: Rus og somatikk - fortsatt på helsa løs? Fremtredende fagfolk på rusfeltet holder plenumsinnlegg om viktige problemstillinger innenfor temaet rus og somatisk helse. Skader ved rusbruk, pasientsikkerhet, hepatitt C behandling, legespesialiteten, mat redder liv, nye retningslinjer for TSB og brukerstemmene er noe av det som står på programmet. Konferansen arrangeres av Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.
Se program her.
Se påmeling her.

13. NOVEMBER
Narkolepsi – lærings- og mestringskurs for voksne med narkolepsi, pårørende og foreldre til barn med narkolepsi. Kl. 9:30 – 15:30. På St. Olavs Hospital i Trondheim. I regi av Lærings- og mestringssenteret ved St. Olavs Hospital. Påmelding på telefon:  72571303. Program og mer informasjon

13.-15. NOVEMBER
CHADD, Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Årlig konferanse i regi av den amerikanske AD/HD-foreningen. Konferansen holdes i Rosemont, nær Chicago O'Hare flyplass. Se konferansens hjemmeside.

20.-21. NOVEMBER
Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling. Ikke-medikamentell behandling av søvnvansker. I regi av Bergen søvnsenter og UiB. Kurset holdes i Bergen. Mer info: www.sovno.no. Program/invitasjon lastes ned her.

8.-12. DESEMBER
Kurs på Frambu for barn med ADHD med tilleggsvansker og deres foresatte. Kurset arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, i samarbeid med ADHD Norge. Mer informasjon her.

2015:

2.-8. MARS 2015
Hjerneuken. I regi av Norsk nevrologisk forening og Legeforeningen.

21.-25. MARS 2015
Verdenskongress om søvnmedising, WASM. 6th World Congress on Sleep Medicine. I Seol, Korea. Se hjemmeside til konferansen: www.wasmonline.org.

16.-20. MAI 2015
APA, American Psychiatric Association arrangerer sin årlige konferanse i Toronto, Canada. www.annualmeeting.psychiatry.org.

28.-31. MAI 2015
Den 5. Verdenskongress om ADHD i Glascow, Scotland. www.adhd-congress.org.

20.-24. JUNI 2015
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.

 

Tilbake til Innsikt-forsiden

Tilbake til www.nasjkomp.no