4. MAI
Hvordan kan vi hjelpe barn og unge med ADHD? "What works for children with Adhd? New perspectives and interventions". Foreleser er Rosemary Tannock, en praktisk orientert, internasjonal toppforsker innen fagfeltet utviklingsforstyrrelser hos barn og unge. Hun er professor emerita ved universitetet i Toronto og er senior forsker ved Hospital for Sick Children i Toronto, Canada. Hennes kliniske forskningsprogram har hatt fokus på særtrekk og behandling av kognitive og akademiske svikt en finner ved Adhd.Både ansatte i psykisk helsevern, i skolehelsetjenesten, skolesystemet og i barnevernet burde ha nytte av dette kurset med nyere kunnskap på feltet. Kurset arrangeres av R-Bup, se mer om kurset her.

 

5.-6. MAI
Bevegeslsesforstyrrelser. Målgruppe: Leger i spesialisering i nevrologi og annet helsepersonell med interesse for bevegelsesforstyrrelser. Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om den biologiske bakgrunn for bevegelsesforstyrrelser og ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om diagnostikk og behandling av slike sykdommer.
Leder av kurskomite: Jan Petter Larsen, professor/forskningssjef ved Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser. Kurset holdes på Stavanger universitetssykehus. Mer om kurset her.

11.-15. MAI
Neurorfeedback Introductory Course. More and more therapists successfully use Neurofeedback as a complementary method for the treatment of various disorders such as AD(H)D, autism, epilepsy, migraine, depression, anxiety and sleep disorders. Neurofeedback is a form of biofeedback that teaches the patient to influence his brain function and thereby improve the ability of the brain to self-regulate.
Kurset holdes i Malmø. Les mer om kurset her.

13.-16. MAI
IMFAR,The International Meeting for Autism Research (IMFAR) is an annual scientific meeting, convened each spring, to exchange and disseminate new scientific progress among ASD scientists and their trainees from around the world. Location: Grand America Hotel.  Salt Lake City, Utah  USA.
Mer informasjon om konferansen her.
 

16.-20. MAI 2015
APA, American Psychiatric Association arrangerer sin årlige konferanse i Toronto, Canada. www.annualmeeting.psychiatry.org.

19.-20. MAI
"All kids can succeed". Sosial ferdighetstrening. Effektive intervensjonar for åtferd og sosiale utfordringar. Hjå barn med Asperger syndrom, autisme, non-verbale lærevanskar, ADHD, bipolare lidingar og lærevanskar.
Rica Maritim, Haugesund. I regi av Helse Fonna v/Seksjon Habilitering og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest. Forelsningene blir holdt på engelsk. For mer informasjon og påmelding, se her.

28.-31. MAI 2015
Den 5. Verdenskongress om ADHD i Glascow, Scotland. www.adhd-congress.org.

4. - 5. JUNI
Angstseminaret 2015. Ved professor, dr. Psycol Douglas W. Woods.Behandling som virker – Evidensbasert psykologisk intervensjon. Tredje generasjon kognitiv terapi. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som en av flere metoder, og i samhandling med bl. a HRT (Habit reversal training / vaneendringstrening ) ved behandling av OC-spektrum lidelser. Douglas W. Woods har omfattende erfaring med behandling og forskning både for barn og voksne. På Gaustad i Oslo. Les mer om seminaret, og finn påmeldingsinfo her.

16.-17. JUNI
Arctic Conference on Autism and Developmental Disabilities.For fagpersoner innenfor autisme og utviklingsforstyrrelser. Konferansen arrangeres av Uit - Norges Arktiske Universitet v/Institutt for psykologi, i samarbeid med Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT), UNN, Nordlandssykehuset og Norsk Forskningsråd (NFR). Konferansen holdes i Tromsø. Les mer om konferansen her.

20.-24. JUNI 2015
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.

21. juni - 4. juli
Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal Leirskole, Fagerhøi. To ukeskurs arrangeres av NevSom, (tidligere Nasjonal kompetanseenhet for autisme). Les mer her, om program og påmelding. (Søknasdsfrist 22. mars.)

 

24.-26. juni
Den første verdenskongressen om Tourettes syndrom og tics. Om ny forskning, behandling og globalt samarbeid. I London. For mer informasjon, se her.

4.-5. SEPTEMBER
The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP). Det 18. forskningssymposiumet i regi av SSBP. Fokus for årets program: Nye funn fra grunnforskning på fenotypisk adferd og klinisk anvendelse av disse er ett av hovedtemaene. Symposiet blir holdt i London. Les mer om symposiet her.

 

9.-11. SEPTEMBER
European Congress of Mental Health in Intellectual Disability. For 10. gang arrangeres den europeiske kongressen, som har temaer som bl.a. atusime, aldring, epilepsi, familie, genetikk, psykoterapi og stress. Se mer om kongressen her.

 

 

Tilbake til Innsikt-forsiden

Tilbake til www.nasjkomp.no

 

Illustrasjonsbilde: NevSom