16.-17. juni
Arctic Conference on Autism and Developmental Disabilities.For fagpersoner innenfor autisme og utviklingsforstyrrelser. Konferansen arrangeres av Uit - Norges Arktiske Universitet v/Institutt for psykologi, i samarbeid med Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT), UNN, Nordlandssykehuset og Norsk Forskningsråd (NFR). Konferansen holdes i Tromsø. Les mer om konferansen her.

20.-24. juni
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.

21. juni - 4. juli
Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom
på Gudbrandsdal Leirskole, Fagerhøi. To ukeskurs arrangeres av NevSom, (tidligere Nasjonal kompetanseenhet for autisme). Les mer her, om program og påmelding. (Søknasdsfrist 22. mars.)

24.-26. juni
Den første verdenskongressen om Tourettes syndrom og tics
. Om ny forskning, behandling og globalt samarbeid. I London. For mer informasjon, se her.

19.-20. august
Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Frambu senter for sjeldne diagnoser arrangerer kurset som er rettet mot psykologer som arbeider med barn og ungdom med somatisk sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie i ulike deler av helsevesenet. Kurset overføres via video, ta kontakt med Frambu for dette. Påmeldingsfrist er 17. juli.For mer informasjon om kurset, se www.frambu.no.

4.-5. september
The Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP). Det 18. forskningssymposiumet i regi av SSBP. Fokus for årets program: Nye funn fra grunnforskning på fenotypisk adferd og klinisk anvendelse av disse er ett av hovedtemaene. Symposiet blir holdt i London. Les mer om symposiet her.

7.-11. september
Kurs på Frambu om idiopatisk hypersomni.
Kurset er rettet mot ungdom og unge voksne, fra 15 til 25 år. Denne aldersgruppen vil ha førsteprioritet. I regi av NevSom og Foreningen for Søvnsykdommer. Mer informasjon kommer.

9.-11. september
European Congress of Mental Health in Intellectual Disability
. For 10. gang arrangeres den europeiske kongressen, som har temaer som bl.a. atusime, aldring, epilepsi, familie, genetikk, psykoterapi og stress. Se mer om kongressen her.

17.-18. september
Autismeforeningens jubileumskonferanse "Det gode liv"
. Autismeforeningen i Norge feirer 50 års jubileum med en to dagers konferanse på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Se mer om program og påmelding her.
 

5.-6. november
International Auticme Conference. Målgruppe: Foreldre, personer med autismespekterdiagnoser og fagfolk i hele Europa. Konferansen holdes i Skive i Danmark.

Les mer om program og påmelding: www.skivekonferencen.dk

16. desember
Møte med sjeldne tilstander i allmennpraksis.
Dagskurs for fastleger. Tema:  Utredning av sjeldne genetiske tilstander. Fastlegens rolle i oppfølgning. Symptomer ved sjeldne diagnoser, med eksempler. Kurset holdes på Frambu utenfor Oslo. Se mer om kurset her.

 

 

Tilbake til Innsikt-forsiden

Tilbake til www.nasjkomp.no

 

Illustrasjonsbilde: NevSom