20.-21. NOVEMBER
Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling. Ikke-medikamentell behandling av søvnvansker. I regi av Bergen søvnsenter og UiB. Kurset holdes i Bergen. Mer info: www.sovno.no. Program/invitasjon lastes ned her.

4. DESEMBER
"Barn og unge med AD/HD eller ADD”. Kurs for foresatte/familie og aktuelle fagfolk.

Kurset arrangeres av BUP-klinikk i samarbeid med Barne- og ungdomsklinikken, Vårres Regionalt brukerstyrt senter, ADHD Norge, avdeling Sør-Trøndelag. Torsdag 4.desember 2014 Kl. 08.00 – 15.30 
Sted: Trondheim Spektrum
Mer informasjon: www.adhdnorge.no

4. DESEMBER
"I arbeid med ADHD". Konferanse i samarbeid mellom ADHD Norge, Statped Sør-Øst, avd for sammensatte lærevansker, NAV - Akershus arbeidsrådgivingskontor, Sykehuset Innlandet - Læring-og mestringssenteret og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.
Deltagelse på konferansen er gratis, og vil inkludere en enkel lunsj. Program og mer informasjon her.
Påmelding - https://no.surveymonkey.com/s/ADHD_og_arbeid
Spørsmål om konferansen kan rettes til post.rkt@ous-hf.no.
 

8.-12. DESEMBER
Kurs på Frambu for barn med ADHD med tilleggsvansker og deres foresatte. Kurset arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, i samarbeid med ADHD Norge. Mer informasjon her.

10.-11. DESEMBER
Lærings- og mestringskurs for voksne med narkolepsi i Helse Vest. På LMS-senteret Helse Bergen. Henvisning fra lege kreves. Henvisning sendes til Michaela D. Gjernstad, Nevrologisk avdeling, Helse Stavenger HF, PB 8100, 4068 Stavanger. Spørsmål om kurset rettes til Bente Ubostad tlf 55974594 / mobil 46 42 31 55. Se program her.

2015:

2.-8. MARS 2015
Hjerneuken. I regi av Norsk nevrologisk forening og Legeforeningen.

21.-25. MARS 2015
Verdenskongress om søvnmedising, WASM. 6th World Congress on Sleep Medicine. I Seol, Korea. Se hjemmeside til konferansen: www.wasmonline.org.

16.-20. MAI 2015
APA, American Psychiatric Association arrangerer sin årlige konferanse i Toronto, Canada. www.annualmeeting.psychiatry.org.

28.-31. MAI 2015
Den 5. Verdenskongress om ADHD i Glascow, Scotland. www.adhd-congress.org.

20.-24. JUNI 2015
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.

 

Tilbake til Innsikt-forsiden

Tilbake til www.nasjkomp.no