23. - 26. APRIL
European Society for the Study of Tourette Syndrom: Årlig møte, med COST International Conference for Tourette Syndrome. I Paris. Inkluderer et tredagers kurs om Tourettes syndrom, der fokuset vil være adferdsterapi mot tics (23. - 25. april), samt workshopen "Neuroimaging for Tourette Syndrom" (23. - 24. april). www.tourette-eu.org

8. - 9.  MAI
Polysomnografi (PSG) - skåring av søvn og søvnrelaterte hendelser. Målet for kurset er å gi en grunnleggende kompetanse innen tolkning og skåring av PSG data. For helsepersonell og forskere som jovver med søvnmedisin og søvnforskning. Kurssted: Senter for Søvnmedisin, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Finn mer informasjon på www.sovno.no

12. - 13. MAI
Polisomnografi (PSG) - skåring av søvn og søvnrelaterte hendelser for viderekomne. Målet for kurset er å gi en grunnleggende kompetanse innen tolkning og skåring av PSG data. For helsepersonell og forskere som jovver med søvnmedisin og søvnforskning. Kurssted: Senter for Søvnmedisin, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Finn mer informasjon på www.sovno.no

21. - 24. MAI
Internasjonal konferanse om AD/HD i Istanbul, Tyrkia.
Den 3. EUNETHYDIS-konferansen,www.eunethydisconference2014.com

31. MAI - 4. JUNI
SLEEP 2014, det 28. årlige møtet arrangert av Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS), holdes i Minneapoils Convention Center. www.sleepmeeting.org.

19. - 20. JUNI
Aldring og søvn. Internasjonalt møte, som fokuserer på diagnostisering og terepeutiske prosesser som kan nyttes i klinisk behandling av eldre. Lyon, Frankrike. www.aging-sleep.com/en

4. JULI
Understanding Sleep: Novel Perspectives in Neurosciences. Satellite Symposium of the European Sleep Research Society. Holdes under den 9. Federation European Neurosciences Societies (FENS) Forum of Neuroscience. Les mer: www.fens.org

16. – 20. SEPTEMBER
22nd Congress of the European Sleep Research Society.
Tallinn. http://www.congrex-switzerland.com/esrs2014

13. OKTOBER
Dagskonferanse om Tourettes syndrom. Hovedtaler: Professor Mary Robertson. For fagpersoner. Konferansen holdes i Oslo sentrum. Mer info kommer.

13.-15. NOVEMBER
CHADD, Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Årlig konferanse i regi av den amerikanske AD/HD-foreningen. Konferansen holdes i Rosemont, nær Chicago O'Hare flyplass. Se konferansens hjemmeside.