4.-5. SEPTEMBER
Sjeldenkonferanse i Helsinki. Den 3. nordiske konferansen om sjeldne diagnsoer arrangeres av Det finske nettverket for sjeldne diagnoser, Nordic Rarelink Group og Finlands helse- og sosialdepartement. Se her for mer informasjon. 

16.-20. SEPTEMBER
European Sleep Resecarch Society holder sin 22. kongress i Tallin, Estland. Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi bidrar i programmet. Kongressens hjemmeside: www.esrs-congress.eu.  

18. SEPTEMBER
Konferanse om ADHD. "Kan de ikke bare ta seg sammen? Barn og unge med ADHD i teori og praksis. Foredragsholder: Lisbeth Iglun Rønhovde. Arrangør: Poliklinikken i Kristiansund BUP og samhandlingsprosjektet "Kvalitet i alle ledd". Sted: Caroline kinosenter i Kristinansund. Mer info her.

19.-21. SEPTEMBER
Seminar for besteforeldre til barn med Tourettes syndrom på Gardermoen. Se www.touretteforeningen.no for mer informasjon.

25. SEPTEMBER
Søvnkonferanse med fokus på søvnsykdommen narkolepsi og søvnproblematikk ved autisme, ADHD og Tourettes syndrom. Konferansen avholdes 25. september 2014 i RBUP sine lokaler i Oslo, Nydalen. I regi av Regionale fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Last ned invitasjon.

13. OKTOBER
Dagskonferanse om Tourettes syndrom. Hovedtaler: Professor Andrea Cavanna. For fagpersoner, de som har diagnosen og pårørende. Konferansen holdes i Oslo sentrum. Mer om konferansen og lenke til påmelding her.

17.-19. OKTOBER
Seminar for voksne med Tourettes syndrom. I regi av Norsk Tourette Forening. Se www.touretteforeningen.no for mer informasjon.

20. OKTOBER
Få det att funka! Kunnskap og strategier for ADHD, Aspergers/AST og Tourettes - for ansatte i skole, helsevesen, myndigheter og foresatte. Det stora problemet vid NFH (nevrologiske funksjonshemninger) är ofta hur vi ska få det att fungera i vardagen - inte minst i skolan. I Eric Donells föreläsningsföreställning ligger fokus på strategier för att "få det att funka"! Oslo, Litteraturhuset 20 oktober kl 18-21. Info og påmelding.

24. OKTOBER
«Barnevern til barnets beste» – en åpen fagkonferanse som arrangeres i samarbeid mellom Autismeenheten ved Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, Norsk Tourette Forening og Foreningen for søvnsykdommer.

Målgruppen for konferansen er: Ansatte i barnevernet, helsetjenesten, udanningsinstitusjoner, medlemmer og andre interresserte. 

9.30 – 16.00 på Oslo Kongressenter

Informasjon om påmelding og program.

25.-26. OKTOBER
Kurs om narkolepsi for ungdom og unge voksne pasienter og deres pårørende, på Panorama Konferansehotell i Sund utenfor Bergen. Arrangør Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest og Senter for søvnmedisin v/ Haukeland sykehus. Mer informasjon her.
 

7.-9. NOVEMBER
Lærings- og mestringskurs for ungdommer med narskolepsi. Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst arrangerer samling/kurs i samarbeid med Foreningen for søvnsykdommer og  Lærings- og mestringssenteret ved Oslo universitetssykehus HF for ungdom med narkolepsi på Eidene Senter, Tjøme. Se invitasjon her.

13. NOVEMBER
Narkolepsi – lærings- og mestringskurs for voksne med narkolepsi, pårørende og foreldre til barn med narkolepsi. Kl. 9:30 – 15:30. På St. Olavs Hospital i Trondheim. I regi av Lærings- og mestringssenteret ved St. Olavs Hospital. Påmelding på telefon:  72571303. Mer informasjon om kurset.

13.-15. NOVEMBER
CHADD, Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Årlig konferanse i regi av den amerikanske AD/HD-foreningen. Konferansen holdes i Rosemont, nær Chicago O'Hare flyplass. Se konferansens hjemmeside.

20.-21. NOVEMBER
Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling. Ikke-medikamentell behandling av søvnvansker. I regi av Bergen søvnsenter og UiB. Kurset holdes i Bergen. Mer info: www.sovno.no. Program/invitasjon lastes ned her.

8.-12. DESEMBER
Kurs på Frambu for barn med ADHD med tilleggsvansker og deres foresatte. Kurset arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, i samarbeid med ADHD Norge. Mer informasjon kommer.

 

2015:

2.-8. MARS 2015
Hjerneuken. I regi av Norsk nevrologisk forening og Legeforeningen.

16.-20. MAI 2015
APA, American Psychiatric Association arrangerer sin årlige konferanse i Toronto, Canada. www.annualmeeting.psychiatry.org.

28.-31. MAI 2015
Den 5. Verdenskongress om ADHD i Glascow, Scotland. www.adhd-congress.org.

20.-24. JUNI 2015
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.