30. nov.- 2. des.
Kurs for barnefamilier med sjelden diagnose
Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) inviterer til et 3-dagers kurs på Frambu senter for sjeldne diagnoser fra 30.11.15 til 02.12.15. Kurset er for barnefamilier der et eller flere barn i barneskolealder har en sjelden diagnose som ikke har et tilbud ved et eksisterende kompetansesenter.  Lurer du på hvilke diagnoser som har et kompetansesentertilbud, finner du det på denne siden.

Kurset vil belyse de utfordringene som kan oppstå når man får et barn med en sjelden og ukjent diagnose. Kurset vil også være en møteplass for familiene. Søknadsfrist er 15.09.15. Last ned program her:

30. nov.-1. des.
Tourettes syndrom – innsikt, mulighet og meningsfull hverdag

Målet med konferansen er å spre kunnskap om TS og komorbide tilstander der både helsespørsmål og hverdagen i barnehage og skole står i sentrum.

Målgruppe: Leger, psykologer, sykepleiere,  spesialpedagoger/pedagoger, sosionomer, miljøarbeider og barnevernspedagoger. Dette er en konferanse for ansatte i BUP, DPS, sykehus, PPT, skoler, barnehage og barnevern.
Arrangør: Statped sørøst, avdeling sammensatte lærevansker (SLV) og NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier). Les mer om konferansen her.

16. desember
Møte med sjeldne tilstander i allmennpraksis.
Dagskurs for fastleger. Tema:  Utredning av sjeldne genetiske tilstander. Fastlegens rolle i oppfølgning. Symptomer ved sjeldne diagnoser, med eksempler. Kurset holdes på Frambu utenfor Oslo. Se mer om kurset her.

 

2016

19.-20. januar
Seminar om oral helse ved sjeldne diagnoser
Hvilken betydning har det for forebyggende behandling og tannbehandling at en person har en sjelden diagnose? Målgruppe: Fagpersoner fra tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, barne- og voksenhabiliteringen.
Arrangør: TAKO, Sted: Thon Hotel Opera i Oslo. Påmeldingsfrist 15. november. Les mer om seminaret her.

1.-2. februar
Lærings- og mestringskurs om epilepsi og autisme

Målgruppe: foreldre, besteforeldre og andre nærpersoner som trenger kunnskap om epilepsi og autisme. Kurset holdes i Sandvika utenfor Oslo.

Arrangører for kurset er Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst og Lærings- og mestringssenteret, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE, Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo universitetssykehus. Påmeldingsfrist er 20. januar. Les mer om kurset her.

29. mars til 04. april
Søskencamp på Frambu

Campen er for søsken (12-16 år) til barn eller ungdom med en sjelden eller lite kjent diagnose som har et tilbud ved Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Programmet på dagtid vil bestå av samtaler med barna i mindre grupper, varierte aktiviteter ute og inne, og på kveldene blir det mye moro i regi av Frambus aktivitetsledere. Les mer om campen her.

6.-8. april
Fokus på autisme
 
Konferanse om aktuell kunnskap om autismespekterdiagnoser (ASD). Tema: "Grundforskning och tillämpat arbete". Hovedarrangør: Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND). Konferansen holdes i Aula Magna på Stockholms universitet. Les mer om konferansen her.

1.-3. juni
Nasjonal autismekonferanse for femte gang – Tønsbergkonferansen

Femte konferansen om autisme i Tønsberg. Den første konferansen – Asperger syndrom og samtidige psykiske lidelser – ble avholdt i 2008.

Programmet for konferansen i 2016 vil bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner etter innsendte sammendrag. Endelig program forventes klart 1.februar 2016.

Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier (tidligere Autismeenheten og NK) og Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sørøst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold. Les mer om konferansen her.

12.-14. oktober
ADHD all over the place - ADHD across the lifespan
. Den første Skandinaviske kongressen om ADHD. Kongressen arrangeres av The Scandinavian ADHD Consortium (SAC), og blir holdt i København. Kongressen er åpen for klinikere, forskere og andre med interesse for ADHD.

SAC ønsker å etablere et forum der personer som arbeider med ADHD kan utveksle erfaringer og etblere nettverk. Les mer om SAC og kongressen på kongressens hjemmeside.

 

Tilbake til Innsikt-forsiden

Tilbake til www.nasjkomp.no

 

Illustrasjonsbilde: NevSom