25. SEPTEMBER

Søvnkonferanse med fokus på søvnsykdommen narkolepsi og søvnproblematikk ved autisme, ADHD og Tourettes syndrom. Konferansen avholdes 25. september 2014 i RBUP sine lokaler i Oslo, Nydalen. I regi av Regionale fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Last ned invitasjon.

13. OKTOBER
Dagskonferanse om Tourettes syndrom. Hovedtaler: Professor Andrea Cavanna. For fagpersoner, de som har diagnosen og pårørende. Konferansen holdes i Oslo sentrum. Mer om konferansen og lenke til påmelding her.

17.-19. OKTOBER
Seminar for voksne med Tourettes syndrom. I regi av Norsk Tourette Forening. Se www.touretteforeningen.no for mer informasjon.

20. OKTOBER
Få det att funka! Kunnskap og strategier for ADHD, Aspergers/AST og Tourettes - for ansatte i skole, helsevesen, myndigheter og foresatte. Det stora problemet vid NFH (nevrologiske funksjonshemninger) är ofta hur vi ska få det att fungera i vardagen - inte minst i skolan. I Eric Donells föreläsningsföreställning ligger fokus på strategier för att "få det att funka"! Oslo, Litteraturhuset 20 oktober kl 18-21. Info og påmelding.

24. OKTOBER
«Barnevern til barnets beste» – en åpen fagkonferanse som arrangeres i samarbeid mellom Autismeenheten ved Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, Norsk Tourette Forening og Foreningen for søvnsykdommer.

Målgruppen for konferansen er: Ansatte i barnevernet, helsetjenesten, udanningsinstitusjoner, medlemmer og andre interresserte. 

9.30 – 16.00 på Oslo Kongressenter

Informasjon om påmelding og program.

24. OKTOBER
Arbeidsliv og pensjonering ved aldring for personer med funksjonshemning. Temakonferanse i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Målrettede tiltak for deltakelse i arbeidslivet, relevant lovverk og ny kunnskap om forhold som er av betydning for aldrende funksjonshemmede mennesker i arbeidslivet. Konferansen holdes på Oslo kongressenter.
www.aldringoghelse.no

25.-26. OKTOBER
Kurs om narkolepsi for ungdom og unge voksne pasienter og deres pårørende, på Panorama Konferansehotell i Sund utenfor Bergen. Arrangør Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest og Senter for søvnmedisin v/ Haukeland sykehus. Mer informasjon her.

5.-6. NOVEMBER
Nasjonal ruskonferanse. Tittel: 10 år med rusreformen: Rus og somatikk - fortsatt på helsa løs? Fremtredende fagfolk på rusfeltet holder plenumsinnlegg om viktige problemstillinger innenfor temaet rus og somatisk helse. Skader ved rusbruk, pasientsikkerhet, hepatitt C behandling, legespesialiteten, mat redder liv, nye retningslinjer for TSB og brukerstemmene er noe av det som står på programmet. Konferansen arrangeres av Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon.
Se program her.
Se påmeling her.

7.-9. NOVEMBER
Lærings- og mestringskurs for ungdommer med narskolepsi. Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst arrangerer samling/kurs i samarbeid med Foreningen for søvnsykdommer og  Lærings- og mestringssenteret ved Oslo universitetssykehus HF for ungdom med narkolepsi på Eidene Senter, Tjøme. Se invitasjon her.

13. NOVEMBER
Narkolepsi – lærings- og mestringskurs for voksne med narkolepsi, pårørende og foreldre til barn med narkolepsi. Kl. 9:30 – 15:30. På St. Olavs Hospital i Trondheim. I regi av Lærings- og mestringssenteret ved St. Olavs Hospital. Påmelding på telefon:  72571303. Mer informasjon om kurset.

13.-15. NOVEMBER
CHADD, Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Årlig konferanse i regi av den amerikanske AD/HD-foreningen. Konferansen holdes i Rosemont, nær Chicago O'Hare flyplass. Se konferansens hjemmeside.

20.-21. NOVEMBER
Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. Utredning og behandling. Ikke-medikamentell behandling av søvnvansker. I regi av Bergen søvnsenter og UiB. Kurset holdes i Bergen. Mer info: www.sovno.no. Program/invitasjon lastes ned her.

8.-12. DESEMBER
Kurs på Frambu for barn med ADHD med tilleggsvansker og deres foresatte. Kurset arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, i samarbeid med ADHD Norge. Mer informasjon kommer.

 

2015:

2.-8. MARS 2015
Hjerneuken. I regi av Norsk nevrologisk forening og Legeforeningen.

21.-25. MARS 2015
Verdenskongress om søvnmedising, WASM. 6th World Congress on Sleep Medicine. I Seol, Korea. Se hjemmeside til konferansen: www.wasmonline.org.

16.-20. MAI 2015
APA, American Psychiatric Association arrangerer sin årlige konferanse i Toronto, Canada. www.annualmeeting.psychiatry.org.

28.-31. MAI 2015
Den 5. Verdenskongress om ADHD i Glascow, Scotland. www.adhd-congress.org.

20.-24. JUNI 2015
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.