4. - 5. SEPTEMBER
Sjeldenkonferanse i Helsinki. Den 3. nordiske konferansen om sjeldne diagnsoer arrangeres av Det finske nettverket for sjeldne diagnoser, Nordic Rarelink Group og Finlands helse- og sosialdepartement. Se her for mer informasjon. 

16. – 20. SEPTEMBER
22nd Congress of the European Sleep Research Society.
Tallinn. http://www.congrex-switzerland.com/esrs2014

19. - 21. SEPTEMBER
Seminar for besteforeldre til barn med Tourettes syndrom på Gardermoen. Se www.touretteforeningen.no for mer informasjon.

13. OKTOBER
Dagskonferanse om Tourettes syndrom. Hovedtaler: Professor Mary Robertson. For fagpersoner. Konferansen holdes i Oslo sentrum. Mer info kommer.

15. OKTOBER
Om nevrologi i Trondheim

17.-19. OKTOBER
Seminar for voksne med Tourettes syndrom. I regi av Norsk Tourette Forening. Se www.touretteforeningen.no for mer informasjon.

13.-15. NOVEMBER
CHADD, Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Årlig konferanse i regi av den amerikanske AD/HD-foreningen. Konferansen holdes i Rosemont, nær Chicago O'Hare flyplass. Se konferansens hjemmeside.

20. OKTOBER
Få det att funka! Kunnskap og strategier for ADHD, Aspergers/AST og Tourettes - for ansatte i skole, helsevesen, myndigheter og foresatte. Det stora problemet vid NFH (nevrologiske funksjonshemninger) är ofta hur vi ska få det att fungera i vardagen - inte minst i skolan. I Eric Donells föreläsningsföreställning ligger fokus på strategier för att "få det att funka"! Oslo, Litteraturhuset 20 oktober kl 18-21. Info og påmelding.

24. OKTOBER

«Barnevern til barnets beste» – en åpen fagkonferanse som arrangeres i samarbeid mellom Autismeenheten ved Oslo Universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, Norsk Tourette Forening og Foreningen for søvnsykdommer.

Målgruppen for konferansen er: Ansatte i barnevernet, helsetjenesten, udanningsinstitusjoner, medlemmer og andre interresserte. 

9.30 – 16.00 på Oslo Kongressenter

Informasjon om påmelding og program kommer.

2015:

16.-20. MAI 2015
APA, American Psychiatric Association arrangerer sin årlige konferanse i Toronto, Canada. www.annualmeeting.psychiatry.org.

28.-31- MAI 2015
Den 5. Verdenskongress om ADHD i Glascow, Scotland. www.adhd-congress.org.

20.-24. JUNI 2015
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.