Uke 25 og uke 26 (19. juni - 2. juli)
Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal Leirskole
.
NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (tidl. Autismeenheten) inviterer til lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal leirskole, Fagerhøy. Begge ukene er fullbooket. Les mer om kursene her.

 

16.-18. september
XI Autism-Europe International Congress

For 11. gang arrangeres den internasjonale autimsekongressen, som organiseres av The National Autistic Society (UK). Målgruppen for konferansen er forskere, fagfolk og foreldre. Tema for konferansen er "Happy, healthy and empowered", med fokus på siste nytt innen autismefeltet når det gjelder blant annet årsak, genetikk, diagnostisering, tidlig intervensjon, utdanning, støtte, arbeidsliv og mye mer.

Deadline for innlevering av abstracts er 31. januar, se "Call for Papers-siden"konferansens nettside. Konferansen holdes i Edinburgh.

 

19.-20. september
Den 4. nordiske konferansen om sjeldne diagnoser

En konferanse for å dele kunnskap om sjeldne diagnoser og å fasilitere samarbeid mellom de nordiske landene. Konferansen blir holdt i København, og arrangeres av Danish board of Social Services i samarbeid med the Dansih Health Authority, The Nordic Rarelink Group og The Nordic Council of Ministers.

Les mer om konferansen her.

 

21. september
Kunnskapsbaserte strategier for opplæring av barn med autismespekterforstyrrelser
Program: Laura Schreibman om evidensbasert behandling i en kontekst av naturalistiske, atferdsanalytiske og utviklingsbaserte strategier. Jonathan Tarbox presenterer eksekutivfunksjoner og opplæringstiltak.

Dagskonferansen holdes på hotell Radisson Blue i Bodø. Kurset er rettet mot ansatte i kommune og spesisalhelsetjeneste som jobber med barn med autisme. Se programmet her.

Påmeldingsfrist er 1. september. Lenke til påmelding. 

 

28.september:
Dagskonferanse om skolevegring. Hva ser vi - hva gjør vi

Dagskonferanse om skolevegring hos elever med ADHD, Tourettes syndrom, autisme og hypersomnier.
Programmet vil inneholde tema som kartlegging og tiltak, hypersomnier og skolevegring og forskning
Skolevegring - en dagskonferanse om risikofaktorer, kartlegging og tiltak.Trondheim:
Mer informasjon om konferansen i Trondheim her.
Påmelding via denne lenken. Påmeldingsfrist: 1. september

NevSom er en av flere arrangører for konferansen.


29.september:
Dagskonferanse om skolevegring. Hva ser vi - hva gjør vi

Dagskonferanse om skolevegring hos elever med ADHD, Tourettes syndrom, autisme og hypersomnier.
Programmet vil inneholde tema som kartlegging og tiltak, hypersomnier og skolevegring og forskning.
Skolevegring - en dagskonferanse om risikofaktorer, kartlegging og tiltak. Bergen.
Påmelding via denne lenken. Mer informasjon om konferansen i Bergen her.

NevSom er en av flere arrangører for konferansen.

10.-14. oktober
NevSom arrangerer behandlingsopphold for barn og unge med ADHD
og tilleggsdiagnoser og foresatte på Frambu. Kurset er for barn og unge i alderen 6 til 18 år og deres foresatte. Vi vil denne gangen prioritere barn og unge som har diabetes i tillegg til ADHD. Les mer om behandlingsoppholdet her.

14.-16. oktober
Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA) ADHD Conference

Den 12. årlige, Canadiske konferansen om ADHD holdes i Ottawa.
Se hjemmesiden til konferansen her.

 

16.-19. oktober
EUENTHYDIS - International Conference on ADHD.
From basic neuroscience to optimilised clinical care. 

Fokus på konferansen vil være på ADHD og tilleggsproblematikk. Konferansen blir holdt i Berlin. Se konferansens hjemmeside for mer informasjon.

18. oktober
Dagskonferanse om skolevegring. Hva ser vi - hva gjør vi

Dagskonferanse om skolevegring hos elever med ADHD, Tourettes syndrom, autisme og hypersomnier.
Programmet vil inneholde tema som kartlegging og tiltak, hypersomnier og skolevegring og forskning.
I Tromsø på Linken møtesenter og via videokonferanse. Mer informasjon om konferansen i Tromsø her.

19. oktober
Dagskonferanse om skolevegring. Hva ser vi - hva gjør vi

Dagskonferanse om skolevegring hos elever med ADHD, Tourettes syndrom, autisme og hypersomnier. Programmet vil inneholde tema som kartlegging og tiltak, hypersomnier og skolevegring og forskning.
Konferansen holdes på Thon hotel, Vika Atrium i Oslo.

Denne konferansen kan også følges vi video. Les mer om konferansen her.
Påmelding via denne lenken.

NevSom er en av flere arrangører for konferansen.

3.-4. november
Internasjonal autismekonferanse: Skivekonferansen 2016 - Autismens stemmer

Danske Fonden Samrådet arrangerer en todagers internasjonal konferanse om autsisme med foredrag og paralelle workshops. Professor Patricia Howlin holder første foredrag, om hvordan forbedre livskvaliteten til mennesker med autisme, gjennom hele livet. Amerikaneren og spesialpedagogen John Miller, som selv har autisme, setter fokus på diagnosen og myten om normalitet, og ser på sosiale utfordringer ved dating og samliv.

Målgruppen er foreldre, personer med autisme og fagfolk over hele Europa som arbeider med mennesker innenfor autismefeltet.

Konferansen holdes i Skive i Danmark, ca 15 mil sør for Fredrikshavn.

Se hele programmet på konferansens hjemmeside

 

Tilbake til www.nevsom.no

 

 

Illustrasjonsbilde: Istock