10.-11. DESEMBER

 

Lærings- og mestringskurs for voksne med narkolepsi i Helse Vest. På LMS-senteret Helse Bergen. Henvisning fra lege kreves. Henvisning sendes til Michaela D. Gjernstad, Nevrologisk avdeling, Helse Stavenger HF, PB 8100, 4068 Stavanger. Spørsmål om kurset rettes til Bente Ubostad tlf 55974594 / mobil 46 42 31 55. Se program her.

2015:

26. FEBRUAR 2015
OCD-lidelse. Leger og psykologer i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Andre interesserte.
Læringsmål: Generell kunnskap om tvangslidelse og hva som er virksom behandling.Arrangør: Den Norske Legeforening.  Kurssted: Sykehuset Telemark Skien, Konferansesenteret, Vrangfoss, Ulefossvegen. Mer informasjon her.

2.-8. MARS 2015
Hjerneuken. I regi av Norsk nevrologisk forening og Legeforeningen. Se program og informasjon her.

9.-13. MARS 2015
Nevrodagene, Norsk nevrologisk forenings årlige fagdager.
De XXVII. Nevrodager blir arrangert i uke 11 (9.-13. mars) i 2015 i Oslo på Ingeniørenes Hus.
Mer informasjon om nevrodagene her.

12. MARS 2015
"Hvilken jobb passer for meg?" Innføring i teori og metoder for yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov. Det vil si elever med dysleksi, lese-skrivevansker, ADHD, Tourettes syndrom, Autismespekterdiagnose og/eller andre læringshindrende vansker.  Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten for grunnskole, PPT/OT for videregående opplæring, rådgivere i ungdomsskoler, skoler for videregående opplæring og voksenopplæringssentre. Mer informasjon her.
Kurset holdes på Bredtvedt i Oslo

21.-25. MARS 2015
Verdenskongress om søvnmedising, WASM. 6th World Congress on Sleep Medicine. I Seol, Korea. Se hjemmeside til konferansen: www.wasmonline.org.

5.-6. MAI
Bevegeslsesforstyrrelser. Målgruppe: Leger i spesialisering i nevrologi og annet helsepersonell med interesse for bevegelsesforstyrrelser. Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om den biologiske bakgrunn for bevegelsesforstyrrelser og ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om diagnostikk og behandling av slike sykdommer.
Leder av kurskomite: Jan Petter Larsen, professor/forskningssjef ved Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser. Kurset holdes på Stavanger universitetssykehus. Mer om kurset her.

16.-20. MAI 2015
APA, American Psychiatric Association arrangerer sin årlige konferanse i Toronto, Canada. www.annualmeeting.psychiatry.org.

19.-20. MAI
"All kids can succeed". Sosial ferdighetstrening. Effektive intervensjonar for åtferd og sosiale utfordringar. Hjå barn med Asperger syndrom, autisme, non-verbale lærevanskar, ADHD, bipolare lidingar og lærevanskar.
Rica Maritim, Haugesund. I regi av Helse Fonna v/Seksjon Habilitering og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest. Forelsningene blir holdt på engelsk. For mer informasjon og påmelding, se her.

28.-31. MAI 2015
Den 5. Verdenskongress om ADHD i Glascow, Scotland. www.adhd-congress.org.

20.-24. JUNI 2015
ESCAPs 16. internasjonale kongress. European Society for Child and Adolescent Psychiatry holder kongressen i Madrid. Se www.escap.eu.

24.-26. JUNI 2015
Den første verdenskongressen om Tourettes syndrom og tics. Om ny forskning, behandling og globalt samarbeid. I London. For mer informasjon, se her.

Tilbake til Innsikt-forsiden

Tilbake til www.nasjkomp.no