Fra stensil til tidsskrift

Det som gikk under «lite kjente og sjeldne tilstander» på -90tallet hadde ikke særlig appell til rikspressen og publikum. Et eget fagblad for å nå flere ble svaret. Gratis skulle det også være, men kvaliteten skulle være som i et tidsskrift av nasjonal klasse. Her tar vi deg gjennom en 18 år lang reise med utviklingen fram mot dagens Innsikt. Over ser vi utsnitt av en av de førsteutgivelsen, NK-info.