John Piacentini er professor i psykiatri ved University of California, Los Angeles (UCLA), og er tilknyttet Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) som veileder. I oktober holdt han kurs i tics-kontrollerende trening i Oslo.

Comprehensive Behavioral Intervention for Tic Disorders, forkortet CBITS, omfatter en behandling som består av to deler.

Tics-kontroll
Den første delen av behandlingen - Habit Reversal Training (HRT) - går ut på å kontrollere forbindelsen mellom den indre trangen til å utføre ticset, og selve bevegelsen. Det viktigste poenget ved behandlingen av tics er at det å gjøre ticsene fører til spenningsreduksjon. For eksempel kribling i armen og det å gi etter for trangen ved å slå ut med armen. På norsk kalles HRT tics-kontrollerende trening. Et av poengene er å finne en konkurrerende bevegelse til å slå ut med armen, for eksempel ved å presse armen tett mot kroppen, noe som blir uforenelig med tic-bevegelsen. Den konkurrerende bevegelsen skal være mindre sosialt belastende enn selve ticset.

Ytre forhold
Function-based Intervention (FI), den andre delen, går ut på å kontrollere de mer ytre forholdene. Eksempelet her kan være at frekvensen av tics øker når et barn kommer inn i TV-stua der andre søsken holder til. Ticsene øker fordi de andre søsknene erter, og barnet får trøst av mor fordi det blir ertet. En ticsfremkallende spiral er etablert ved at barnet får trøst og dermed ”belønnes” for å ticse.

 Mindre medisiner
 - Som behandlere har vi nå et verktøy som kan gjøre at enkelte med tics kanskje slipper å bruke medisiner. Dessuten er dette en behandling som er fri for bivirkninger, sier Piacentini. Han mener at behandlere med klinisk utdannelse og erfaring kan tilegne seg denne behandlingsformen. NK har registrert en økt etterspørsel etter slik behandling.

I hvilken grad denne behandlingen lar seg rekvirere er et annet spørsmål. En god begynnelse kan kanskje være å rette en forespørsel til BUP lokalt eller regionalt. Artikkel med mer stoff om tics-kontollerende trening finner du på NKs hjemmeside.

NK arrangerer flere kurs i tics-kontrollerende trening i 2011, se kursoversikten her.