Jeg har ikke til hensikt å anmelde hele boken, men finner det på sin plass å gi den en
omtale etter å ha sett gjennom det som er skrevet om AD/HD, Tourettes syndrom
og narkolepsi, samt noen andre relevante avsnitt. Beskrivelsen av AD/HD er viet litt
over én tettskrevet side. Språklig presist faglig og pedagogisk godt formulert. Ikke
minst representert ved den nevrofysiologiske beskrivelsen av AD/HD: ”Aspekter
ved AD/HD kan i dag best forklares ved ubalanse mellom økt noradrenerg og
redusert dopaminerg regulering av de nevrale nettverk som involverer prefrontale
cortex.” Og videre litt senere: ”…en sentral hypotese er at den primære svikten ved
AD/HD er representert ved manglende evne til å hemme impulser. Impulsiviteten
gjør at barnet ikke kan overse irrelevante stimuli utenfra eller innenfra og derfor
får dårlig konsentrasjonsevne.” Men fagspråket i denne boken kan også by på
utfordringer, for eksempel når de beskriver de bakenforliggende årsakene til
Tourettes syndrom i ”cortico-striato-thalamo-corticale nettverk”. For øvrig
ingen ting å utsette på det som står skrevet på de trekvart sidene som står om
tics og Gilles de la Tourettes syndrom. Både AD/HD og TS er å finne i avsnittet
om nevropsykiatri med utviklingsforstyrrelser som barneautisme og Asperger
Syndrom, språkforstyrrelser, dysleksi og non-verbale lærevansker. Narkolepsi er
viet god plass i et omfattende kapittel om søvnsykdommer. Med på kjøpet får vi
nærmere beskrevet nevrologiske undersøkelser av nyfødte barn (som for øvrig
er nytt) barn og voksne. På ti sider får vi en oversiktelig og god beskrivelse av
nevropsykologiske undersøkelser. Viktige tema som epilepsi, kognitiv svikt og
demens er godt dekket. Alle kapitlene er innledet med sammendrag på under én
side og kapitlene er illustrert med en del instruktive bilder og skisser i farger uten å
bli overlesset med grafiske virkemidler. Boken ble første gang utgitt i 1997 og kom i
fjerde reviderte utgave i 2007. Den har et klinisk fokus og er en nyttig oppslagsbok
ikke bare for leger, men også for andre faggrupper i helsevesenet. Og jeg har lyst til
å inkludere lærere og annet pedagogisk personell.