Den tredje internasjonale kongressen om AD/HD ble arrangert i Berlin fra 26. til 29. mai. Kongressen hadde undertittel ”From childhood to Adult Desease”. Foredrag og postere dekket temaer som symptomer, diagnostisering og behandling av AD/HD, kartlegging og behandling av komorbide problemer. Genetikk og nervrofysiologi var godt dekket med foredrag, og vi fikk siste nytt fra målinger av tykkelsen på ulike deler av korteks, visualisert gjennom tredimensjonal computergrafikk. Det var også flere innlegg om utforming av nasjonale retningslinjer, eller ”guidelines” for å bruke den internasjonale terminologien. Omtrent 2070 delegater fra mer enn 70 land verden rundt deltok. Tyskland var naturlig nok best representert med nesten 13 prosent av delegatene, så fulgte Nederland med 7,5 prosent og Sveits med 6,5. Norge hadde 91 deltagere og utgjorde 4,4 prosent, en litt mindre andel enn våre nordiske naboer Sverige og Danmark.


Norge var også godt markert med foredrag og postere. Jan Haavik var av de første ut med foredrag om genetikk. ”You can always blame your mother: How maternal genotype contributes to offspring ADHD”. Erik Winther Skogli fra Lillehammer presenterte studien ”Different executive function profiles in children and adolescents with subtypes of ADHD” utarbeidet sammen med Merete Øie på Young Scientist Award Session. På posterfronten var det syv postere fra Norge, to av disse valgt ut til trekning i konkurransen om beste postere. Anne Halmøy fikk prisen i sin gruppe med ”Pre- and perinatal risk factors in adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A population-based nested case-control study.” Sammen med Melve, Skjærven og Haavik. Terje Torgersen ble valgt ut med den ene av sine to postere. “Relapse of comorbid substance use disorder during central stimulant treatment in severe adult ADHD”. Sammen med Gjervan, Rasmussen og Nordahl. Gratulasjoner til alle fra NK. Alt i alt må vi si at deltagelsen fra Norge var meget bra sett i forhold til befolkningstallet.
 

Tysk presse hadde god dekning. Blant annet kunne Berliner Zeitung og Frankfurther Rundtschau i sine fredagsutgaver melde at: ”Das Zappeln geht vorüber? die Konzentrationsprobleme aber bleiben” og hadde fyldige dekninger hvor de også trekker fram den kjente tysk-sveitsiske forfatteren Herman Hesse (1877 – 1962) som tidlig i livet viste tydelig tegn på oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet. Hans urolige og opprørske karakter skapte problemer i utdanningen, men etter bokhandlerlære fant han sin ”hylle i livet” i bøkenes verden.
 

Professor dr. Louis Rohde fra Brasil ble valgt til ny president for World Federation of ADHD etter Andreas Warnke fra Universitetet i Würzburg, Tyskland. Ny visepresident ble professor Susanne Walitza fra Sveits. Brasil blir gjerne omtalt som en av de kommende nye økonomier. Selv håper han å kunne flytte mer fokus over på land nederst på den øknomiske rangstigen. Spennende blir det også å se om han klarer å bringe mer ”sambastemning” inn i AD/HD feltet.