Møtet var arrangert og bekostet av «European Network for the Study of Gilles de la Tourettes Syndrome» innunder EU`s COST (European Cooperation in Science and Technology) Aksjon BM 0905. På møtet i Budapest var det i alt 20 deltagere, herav 7 fra Ungarn, 10 fra Tyskland, og en fra Italia. Fra Norge deltok Aud Mork Bredesen fra Oslo og Akershus fylkeslag av Norsk Tourette Forening samt undertegnede.

Deltagerne la frem forskjellige forslag til aktiviteter for Tourette-gruppen. Fra norsk side foreslo NK at det skulle arrangers fire dagskurs for informasjon til lærere i 2012, et i hver av de fire helseregionene. Temaet skulle være «TS og komorbide tilstander – konsekvenser for skole og yrkesliv». Videre vil NK forsøke å få professor Douglas Woods, USA, til Norge i 2012/2013 slik at han kan lære opp behandlere rundt om i landet i CBIT (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics), som omfatter tics-kontollerende trening.

Fra Tyskland foreslo Kirsten Müller-Vahl at to forskjellige informasjonsbrosjyrer om TS for lærere ble oversatt til bruk i andre europeiske land. Hun foreslo dessuten etablert «The European Tourette day», fortrinnsvis en dato tidlig i juni 2012. Det var enighet om at brukerorganisasjonene burde involveres i planleggingen og gjennomføringen av programmet for dagen. Bruk av eget nettsted og Facebook-side ble også diskutert. En av de tyske deltagerne, Lars Ole Reimer, hadde søkt om økonomisk støtte fra COST-aksjonen for å lage en spillefilm med en person med Tourettes syndrom i hovedrollen. Filmens arbeidtittel var «A tour around Europe», og den ventes å bli ferdig neste sommer. En nevrolog fra universitetet i Hamburg, Christos Ganos, holder på å utarbeide en nettside som skal kalles «Tic me».

Formålet er å trene medisinerstudenter i å gjenkjenne forskjellige typer tics og å skille dem fra andre typer bevegelsesforstyrrelser. Nettstedet skal også utformes slik at skolebarn skal kunne bruke det.

Møtet ble avsluttet med at det ble opprettet tre mindre grupper som skulle arbeide videre med de forslagene som ble presentert. Resultatene skulle så legges frem på neste møte i ESSTS (Det europeiske forskningsnettverket for TS) på Sicilia i juni 2012.