Forskjellige tilstander blir beskrevet, som søvnløshet, obstrukivt søvnapnésyndrom, syndromet «restless legs» og narkolepsi. Her blir symptomer og forslag til tiltak beskrevet, med tanke på eldre. Parkinsons sykdom og demens er andre tilstander som omtales i boken.

Oversikt over de vanligste søvnmedikamentene, og deres virkning på søvnen er med, og et kapittel tar for seg vanlige spørsmål og svar om eldre og søvn. Det er også et bilag med eksempler på forskjellige skjemaer som kan benyttes for diagnose- og samtalehjelp.
Forsiden er prydet med et av Regin Hjertholms bilder fra hans bildeprosjekt «søvn».

Les også omtale av


Eldre og søvn
Anne M. Wolland og Mona Skard Heier
Cappelen Damm Akademisk
ISBN: 9788202359317
Kr 248,-