Ruben Klipper har de siste årene holdt mange foredrag om det å være annerledes og utenfor. Han fikk diagnosene AD/HD og Tourettes syndrom som seks-åring. I dag er han i midten av tyve-årene og har skrevet bok om hvordan det var å vokse opp med sine særtrekk, sin utålmodighet, impulsivitet og de andre implikasjonene diagnosene har hatt for hans liv.

Ruben Klipper forteller åpenhjertig fra livet sitt. Det handler om skolen, der det ikke var så greit verken i forhold til fag eller i forhold til medelever. Han opplevde mye mobbing, og det er et av temaene han har vært opptatt av i sine forelesninger.

Boka er skrevet i samarbeid med journalist Ellen Arefjord, og bortsett fra Rubens egen fortellerstemme, forteller andre personer fra hans oppvekst og hans liv om hvordan de husker ham. Blant annet barnehageassistenten, hjelpelærere, sykepleier, Rubens barndomsvenn, moren og kona. De forteller fra hvert sitt ståsted om hvordan det har vært å være sammen med Ruben, både på godt og vondt.

 

Et annerledes liv
Ruben Klipper
Z-forlag
ISBN 9788293187004
299,-