Denne boken tar langt på vei for seg disse temaene, og starter med grunnleggende reguleringsmekanismer ved selvregulering, dens ulike kognitive, fysiologiske og nevrologiske sider, samt utviklingen av selvregulering. Denne andre utgaven utdyper i større grad betydningen av sosiale forhold, og hvordan blant annet sosiale relasjoner kan påvirke selvreguleringen. Andre individuelle faktorer som personlighet og temperamentsforskjeller tas også opp. Boka avsluttes med et kapittel av Barkley som er en svært anerkjent forsker på AD/HD.

 

Handbook of self-regulation: research, theory, and applications. 2nd edition.

Utgitt: 2011

Redaktører: Kathleen D. Vohs, Roy F. Baumeister

Forlag: New York : Guilford Press

Språk: Engelsk