Å arbeide med barn som har sammensatte utviklingsforstyrrelser kan være svært krevende, men det kan til gjengjeld være svært givende. Sammensatte problemer som følge av en eller flere komorbide (ledsagende) tilstander som mange barn og deres familier opplever, forutsetter at man som behandler har en helhetlig tilnærming. Denne boken omfavner disse sammensatte problemene og tar for seg en rekke komorbide tilstander som kan opptre i flere ulike utviklingsforstyrrelser. Boken tar for seg dette helt i starten og drøfter hva dette dreier seg om og hvordan ulike sammensatte tilstander kan ha mer å si for disse barna enn det som man kanskje tidligere har trodd.

Boka er lettlest og til tider underholdende for de som behersker engelsk. Den er full av ”kliniske perler”, og bidrar til å gi leseren en forståelse av nyanser som bare eksperter kan inneha. Boka presenterer en sjelden god og klar diskusjon av komorbide tilstander som kan opptre innen Tourettes syndrom (av Orth og Robertson), innen AD/HD (Taylor) og innen autisme og epilepsi (Gillberg og Neville). Boka har helt klart en praktisk verdi og er spesielt egent for de som ønsker å jobbe med, eller som allerede jobber med barn med ulike utviklingsforstyrrelser.

 

Comorbidities in Developmental Disorders (Clinics in Developmental Medicine)

Redaktører: Martin Bax og Christopher Gillberg
Utgitt: 2010
Forlag: Mac Keith Press
Innb: Paperback
Språk: Engelsk
Sider: 176
Pris: ca 600,-
ISBN 978-1-907655-00-5