Denne boken er svært oversiktlig og gir en god innføring i den nyeste forskningen og de nye utviklingstrendene innen kognitiv nevrovitenskap, kognitive avbildningsteknikker, emosjoner og kognitiv utvikling. Boken er lettlest for den som behersker engelsk, og antageligvis vil de av leserne som ikke har fattet spesiell interesse for dette feltet allikevel vil finne denne boken interessant. Denne andre utgaven inneholder gode visuelle presentasjoner over nye metoder og teknikker innen nevropsykologi, innføring i ulike nettverk i hjernen som har med hukommelse, oppmerksomhet, forestillingsevne og moralsk beslutningstaking for å nevne noe. Et ”skup” for studenter eller andre som ønsker å ha en oppdatert innføring i kognitiv psykologi.

Boken har også en hjemmeside, med læringsressurser til boken. Der kan man kan repetere kapitlenes hovedtema, og blant annet ta quizer til hvert kapittel.

 

Fundamentals of Cognitive Psychology, Second edition


Utgitt: 2011
Forfatter: Ronald T. Kellogg
Forlag: Sage Publications
Innb: Paperback
Språk: Engelsk
Sider: 376
Pris: ca 480,-
ISBN 9781412977852