– Det er flott at brukerforeningene samarbeider om arrangementer. Selv om diagnosene kan oppleves veldig forskjellig, er det mange utfordringer i hverdagen som kan være like, sier NKs senterleder Gerd Strand. – Jeg vil gjerne oppfordre flere til å samarbeide på tvers av diagnosene, slik kan man få mer ut av de resursene man har. Og på små steder er det kanskje ikke så mange som har samme diagnose. Da kan det være fint å treffe noen som er i litt samme situasjon, selv om diagnosene er forskjellige.