De regionale fagmiljørene for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) står for workshopene som Woods vil holde i tics-kontrollerende trening.

Tics-kontrollerende trening er en metode som har vist seg å være effektiv for å redusere tics. Metoden omfatter ikke medisinering og er fullstendig bivirkningsfri.

Interesserte behandlere som har barn, ungdom eller voksne med tics eller Tourettes syndrom bes melde sin interesse til NK eller tilsin helseregions RFM (Regionalt fagmiljø for autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi).

Målgruppen for opplæringen er behandlere som har pasienter med Tourettes syndrom. Vi ønsker behandlere både fra barnehabilitering, barnepsykiatri, voksenhabilitering og DPS.

Det er ikke anleding for pårørende, som ikke er profesjonelle behandlere, å delta på kursene.

 

Kursdato, sted og kontaktperson:

 

7. august: Oslo. (Fullbooket)
For deltakelse, kontakt RFM Helse Sør-Øst ved e-post post.rfm@uus.no

9. august: Kristiansand
For deltakelse, kontakt RFM Helse Sør-Øst ved e-post post.rfm@uus.no

14.august: Oslo (Fullbooket)
For deltakelse, kontakt RFM Helse Sør-Øst ved e-post post.rfm@uus.no

21. august: Oslo (Fullbooket)
For deltakelse, kontakt RFM Helse Sør-Øst ved e-post post.rfm@uus.no
 

28.-29. august: Tromsø
For deltakelse, kontakt rådgiver Kari Anne Pederesen, tlf 77 75 41 92, e-post: kari.anne.pedersen@unn.no. 

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom (R-FAAT)
 

30.-31. august: Stjørdal/Trondheim

For deltakelse, kontakt Sigrid Aas, Sigrid.Aas@helse-midt.no Tlf 74 83 99 00.

 

3.-4. september: Bergen.
For deltakelse, kontakt RFM Helse Vest ved Bente Ubostad, tlf 55974594 

 

Artikler om tics-kontrollerende trening:

Kurs i tics-kontrollerende trening

Atferdsterapi for barn med Tourettes syndrom

 

Materiell:

Bestill bøker om tics-kontrollerende trening her