Helse og jus er et vanskelig felt og spesielt vanskelig er det når man
som helsepersonell møter pasienter som er involvert i strafferettssaker.
Sykmelding av personer som skal møte i retten og utstedelse av legeattester
i forbindelse med straffegjennomføring er vanskelig å vurdere
for legene. Boken gir korte omtaler om disse og andre tema.
For leger og andre som periodisk må vurdere jus og helserelaterte
spørsmål, kan dette være en grei oppslagsbok slik at man slipper å
bruke store lærebøker.

 

Rand i Rosenqvist
Rettsps ykiatr i - en innføring
ISBN: 9788215012902
Universitetsforlaget, 2009
Sider : 145
Pris kr 269