Bakgrunnen for denne boken er prosjektet som hadde utgangspunktet
at "helse" såvel som "sykdom" er kulturelt konstruerte begreper. Det
vil si at de springer ut av, og gis mening gjennom folks verdier, forestillinger,
erfaringer og handlinger. En vet at selv mennesker med alvorlige
kroniske lidelser eller funksjonshemninger i intervjusituasjoner
vil kunne si at helsa deres er god. En vet også fra andre undersøkelser
at tålegrensen for smerte og lidelse kan variere mellom individer og
grupper. Boken forsøker å formidle hvordan oppfatninger om helse
har dannet seg i nordmenns bevissthet, hvilken sammenheng dette har
med det som skjer og har skjedd i samfunnet forøvrig. I arbeidet med
dette har forskerne lyttet til tanker, følelser og meninger som holder
til i folks "helsesjel", i deres egen livsverden. De har snakket med 80
personer fra fem ulike lokalsamfunn, fra bygd til by, fjord og fjell, og fra
ulike samfunnslag og aldersgrupper.

Begrepet «helse» stammer fra det norrøne «heill», som betyr hel, og
kanskje har folks helsebegrep ikke vandret så langt fra den opprinnelige
betydningen. Mange formidler et balansert og helhetlig syn på helse.
Slik som dette sitatet kanskje illustrerer: ”n får verra som'n e når'n itte
vart som'n sku”. Så da kan man kanskje si at folkevettet er i god behold.
For helse er ikke bare fravær av sykdom, men det er heller ikke det
motsatte av sykdom. Og det vet folk utmerket godt.

Når det gjelder det norske helsevesenet får de seg en kort, men kald
dusj; det er nyttig til sitt bruk, men helsen skapes andre steder. Man
kan si at dette er godt nytt for samfunnsmedisinerne, men muligens
dårlig nytt for politikere som tror de kan skape helse ved å omorganisere
helsevesenet.

Boken er lettlest og underholdende, og teksten inneholder referanser
fra medisin, antropologi, sosiologi og litteratur, ispedd dikt og ordtak.
Forfatterne har selv gjort rede for studiens ulike begrensinger og problemer,
så med et greit norsk folkevett i behold vil boken være til glede
og nytte for alle som jobber eller studerer i helsevesenet, og for interesserte
legfolk. Selv om utvalget av informanter kunne vært bredere,
formidler boken kunnskap og verdier som bør prege folk som jobber
med helsefagene.

Boken inneholder litteraturliste med stikkordsregister.

Forfattere: Per Fugell i, Benedicte Ingstad
Utgivelsesår: 2009
495 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788241711251
Pris: ca 500,-