Boka gir for leseren en praktisk innføring i denne metoden, og viser direkte anvendelse ved ulike AD/HD-vansker som problemer med uoppmerksomhet, impulsivitet og eksekutive funksjoner. Den tar også for seg andre vanlige tilleggsproblemer som søvnvansker, angst, sinne, dårlig humør, depresjon samt rusmisbruk. Forfatterne har med kløkt og innsikt beskrevet sosiale vansker og relasjonsproblemer, noe som mange med AD/HD opplever, og som det er mange misforståelser rundt. De tar også opp sosial eksklusjon som mange sliter med. 

Hvert kapittel begynner med symptombeskrivelser og hvordan disse kommer til uttrykk. Deretter foreslås strategier for å mestre de ulike symptomene, samt forslag til hjemmelekse og øvelser. Boken gir også praktiske tips og opplegg for både individ- og gruppeterapi.

Denne andre utgaven av boken er utvidet til å gjelde også for unge med AD/HD. Denne utgaven av boken er omarbeidet og forbedret med tilnærmelser som kan optimalisere terapien. Kognitiv atferds-terapi skal gi pasienter emosjonelle og kognitive mestrings-strategier. Forfatterne beskriver øvelser og perspektiver hvor pasienten kan utvikle/forbedre strategier for å mestre nedturer og motgang. Forfatterne understreker at det er nødvendig å sette av tid til å opprette et positivt fokus før man avslutter terapien. Boka gir generelt et godt inntrykk av praksisnær forståelse og innsikt, og vil kunne være til nytte for mange fagfolk og deres pasienter.


Cognitive-Behavioural Therapy for ADHD in Adolescents and Adults:
A Psychological Guide to Practice, Second Edition

Susan Young and Jessica Bramham
ISBN 978-1-119-96074-4
John Wiley & Sons, Ltd.
ca. kr 420
 

Flere anmeldelser og omtaler

Tilbake til forsiden