Ebbas kunnskap om barns utvikling både fysisk og psykisk er helt unik. Hennes forrige arbeidsplass var på Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika der hun fikk god anledning til å bli kjent med barns utvikling, hva er vanlig, hva er uvanlig - og ikke minst: hva kan vi gjøre for at det uvanlige kan bli så vanlig som mulig. Ebba har skrevet artikler, bokkapitler og vært en viktig bidragsyter i diverse retningslinjer og veiledere. Hun har også presentert postere og foredrag om våre diagnoser i nasjonale og internasjonale fora.

Alt Ebba gjør er vel gjennomtenkt og sjekket for eventuelle feil eller unøyaktigheter.

Ebba er meget kunnskapsrik, det hun ikke kan fra før setter hun seg raskt inn i.  Hun gir seg ikke før hun har funnet svaret. Mange er de brukere, pårørende og fagpersoner som har fått hjelp og råd av Ebba når det gjelder hvordan de best kan hanskes med en hverdag som kan by på både små og store utfordringer.

Det er ikke få konferanser Ebba har deltatt på i løpet av sine ti år i NKs tjeneste. Dere som leser «Innsikt» vet hvor gode og nyttige hennes referater fra konferanser og fagartikler er.

Vi som har hatt gleden av å være Ebbas kollegaer synes det er trist at hun nå pensjonerer seg. Tanken slår oss ofte: Hvordan klarte vi oss før Ebba begynte hos oss, og hvordan skal vi klare oss uten henne?  Hennes faglige kunnskaper, grundighet, undervisningskompetanse og gode humør kommer til å bli savnet i korridoren her på Ullevål.

Ebba holder innledning poå en konferanse om AD/HD i 2008
Ebba holder innledning poå en konferanse om AD/HD i 2008


 


Fra venstre: Jorunn Bakke og Liv Irene Nøstvik fra Norsk Tourette Forening,
sammen med Ebba på en europeisk konferanse om TS i Italia, våren 2012

 

Alle kollegaer på NK ønsker Ebba lykke til i sin nye tilværelse som pensjonist!
Gerd.