Møtets to første dager besto av en «Training School» for yngre Tourette-interesserte fagpersoner, mens årsmøtet for ESSTS ble holdt siste dag av konferansen. ESSTS består av forskere og behandlere av Tourettes syndrom fra 22 europeiske land, samt USA og Israel.


«Training School» var en grundig gjennomgang av symptomer, årsaker og behandling ved TS, hovedsakelig case-basert. Spesielt interessant var live-behandlingen av en TS-pasient, som fikk «exposure and prevention response»-behandling for tic (ERP). Deretter ble det demonstrert hvordan telemedisin med webkamera kan benyttes ved tic-behandling av pasienter som bor langt fra behandlingsstedet.

På ESSTS-møtet var fokuset årsakssammenhengene til tics, TS og andre tics-relaterte sykdommer. Særlig innenfor genetikk og autoimmunitet var det nyheter:

Nye amerikanske, genetiske tvillingstudier fra C. Mathews og hans kollegaer, viser at obsessive compulsive disorder (OCD) i kombinasjon med TS er annerledes enn isolert OCD. Studien viser en genetisk sammenheng mellom OCD og tics, mens det er helt andre gener som er involvert ved isolert OCD. Dette tyder på at pasientgruppen TS+OCD er en egen sykdomsgruppe.

Europeisk samarbeid

Innenfor forskningen om autoimmunitet, er det nylig startet en stor europeisk multisenter-studie, «EMTICS», som undersøker om det er sammenheng mellom streptokokk-infeksjoner, kryssreaksjoner etter en streptokokk-infeksjon og tics/TS. En teori er for eksempel at kryssreagerende antistoffer fra en streptokokk-halsbetennelse kan utløse TS/tics, eller forverre tics hos pasienter som allerede har TS. Studien undersøker derfor via utstryk fra halsen og blodprøver om det er halsbakterie-infeksjoner ved a) 500 barn som nettopp har utviklet TS, samt b) 700 barn med TS med tics-forverring. Barna skal følges over en tre-års periode.

Se mer om ESSTS på hjemmesiden www.tourette-eu.org