Å skrive en god bok for ungdom er vanskelig, og enda vanskeligere når målgruppen er ungdom med AD/HD. Forfatteren har tre spesielle forutsetninger for å skrive en bok for ungdom med AD/HD. Som klinisk psykolog har han lang erfaring med AD/HD, han har selv diagnosen, og han har fått korrektiver til teksten fra egne barn med AD/HD som nettopp er ferdig med sin ungdomstid.

Sverre Hoem uttrykker seg i klartekst slik at leseren forstår hva han mener. Boken er ærlig og den må nok leses stykkevis og delt så en ikke blir overveldet. Men akkurat som håndboken i 2004 er den skrevet slik at den kan leses i deler, slik er den AD/HD-vennlig. En gutt og en pike med AD/HD er gjennomgangsfigurene og illustrer vanskene som ungdom med AD/HD møter og som er lett gjenkjennelig for personer med AD/HD. Etter eksemplet kommer det forklaring på hva det var som skjedde, hvorfor og hva en kan gjøre med det.

Et vanskelig og viktig tema er utelatt i denne ungdomsboken, seksualitet og pardannelse. Tema seksualitet og parforhold bør inn ved et eventuelt nytt opplag. Det er et viktig tema for snart voksne. Noen steder er han innom problematikken, som for eksempel hvilket inntrykk andre får når rommet er overfylt av skittentøy, rot og gamle matvarer.

Boken er på 148 sider uten illustrasjoner, teksten brytes kun av en rød eller blå stripe i margen der vi følger hovedpersonene. Dette gjør det lettere å lese boken for en med AD/HD, da en kan lese historien og se om en kjenner seg igjen. Men mange med AD/HD har lesevansker, og de fleste sliter med oppmerksomhetsspennet. Når dette er målgruppen, burde en ha benyttet større tekst og linjeavstand for å få mer luft. Dette er det største ankepunktet mot boken, den er ikke tilpasset målgruppen.

For mange voksne med AD/HD vil nok boken kunne gi en større forståelse av egen ungdomstid, og hvis du kjøper boken som pårørende, så får du innsikt i livet til ungdom med AD/HD som du ellers ikke ville kunne få.

Hvilken nytte vil en fagperson ha av boken? Er du avhengig av forskningsresultat og kildehenvisninger vil boken være av liten interesse. Er du interessert i hva som foregår tankemessig hos en med AD/HD, vil du prøve å forstå det uforståelige og hvordan hjelpe, er det forhold du lurer på i din kliniske hverdag, da vil boken være et godt hjelpemiddel til bedre å forstå ungdom med AD/HD.

Ung med ADHD
Sverre Hoem
1. utgave 2013
148 sider
Gyldendal Akademisk
ISBN/EAN: 9788205406766

Flere anmeldelser og omtaler

Tilbake til forsiden