Boken Jeg skal gjøre det – Eva og Carl har tvangstanker og –handlinger inneholder åtte korte fortellinger om to barn som har forskjellige former for tvang, beregnet på barn fra 4-8 år. Telling, repetisjoner og leggesituasjon er noen av situasjonene det handler om. Til hver fortelling er det forslag til samtaletema/spørsmål man kan stille barna. Bak i boken er det et kapittel som er beregnet for de voksne.

Tanker som tvinger – Mari og Kasper har tvangstanker og –handlinger er bygd opp på samme måte, men denne boken er tilrettelagt for barn/ungdom fra 9-13 år. Bøkene bør leses sammen med en voksen.

Bøkene er en del av serien «Psykologi for barn», som gis ut av Gyldendal Norsk Forlag. Bøker om to andre tema er også gitt ut, om vold i hjemmet og sinneproblem. På sine hjemmesider skriver Gyldendal at det i løpet av 2013 også kommer bøker med temaene sorg og overvekt/fedme.


Jeg SKAL gjøre det
Eva og Carl har tvangstanker og –handlinger

Anne Vibeke Fleischer og Rikke Mølbak
Gyldendal Akademisk
ISBN/EAN: 9788205431201
Kr 168,-

Tanker som tvinger
Mari og Kasper har tvangstanker og –handlinger

Anne Vibeke Fleischer og Rikke Mølbak
Gyldendal Akademisk
ISBN/EAN: 9788205431218
Kr. 168,-

Flere anmeldelser og omtaler

Tilbake til forsiden