Bare 2 av de voksne var 40 år eller eldre. Blant den voksne befolkningen var rundt 50 % vaksinert, og finske helsemyndigheter har beregnet at de vaksinerte har 3 - 5 ganger økt sannsynlighet for utvikling av narkolepsi, sammenliknet med de uvaksinerte. I Finland fant de en voksen med narkolepsi pr 100 000 vaksinerte, mens det hos barn og unge var 6 pr 100 000 vaksinerte.

Dette er den tredje studien som beskriver økt sannsynlighet for narkolepsi hos voksne etter H1N1-vaksinasjon. Den første kom i september 2012 fra Frankrike i en foreløpig rapport, og så kom det en fra Sverige i mars 2013, der de så en 2 ganger økt risiko hos unge voksne. Den finske undersøkelsen er dessverre kun publisert på finsk, men har styrke i at diagnose og vaksinasjon er kontrollert og verifisert. Det at annen spesialist har gjennomgått grunnlaget for diagnosen og bekreftet den, gir undersøkelsen større tyngde enn om den kun var basert på at diagnosen ble meldt.

I Finland har man, basert på registerundersøkelse, funnet at vaksinasjonen forhindret ca 80.000 tilfeller av svineinfluensa og ca 50 dødsfall første året etter vaksinasjonen. Finske helsemyndigheter har også funnet at vaksinen i 2012-2013 fortsatt var forebyggende hos rundt 50 % av vaksinerte.