Narkolepsiens nøkkelsymptomer – ekstremt søvnighet om dagen, søvnanfall og dårlig søvnkvalitet om natten – ledsages svært ofte av ekstrem vektøkning. Mange foreldre av barn med narkolepsi forteller om et ekstremt søtsug og spisevaner med et drag mot fast-food og andre usunne matvarer. De norske forskerne i teamet til dr.med. Mona Skard Heier, nevrolog og nevrofysiolog, har bekreftet i en studie at unge pasienter med narkolepsi har en moderat tendens til fedme (BMI>30) og overvekt (BMI 25 – 29,9). Samtidig dokumenterte denne undersøkelsen at resultatene var uavhengig av hypokretin-nivået i ryggmargvæsken. Mange narkolepsi-pasienter viser en påfallende mangel på signalstoffet hypokretin (orexin), som finnes i hypotalamus og regulerer søvn og våkenhet. Det sentrale stedet for reguleringen av leptin, hormonet som styrer appetitten, ligger i det samme hjerneområdet som hypokretin.


En aktuell analyse i «Department of Neurological Sciences, University of Bologna» har undersøkt faktorer som kan påvirke tidligere inntreden av pubertet. Pasientgruppen besto av 43 barn og ungdommer med narkolepsi, mens 52 jevnaldrende barn med fedme var i kontrollgruppen. I den første gruppen viste 74 prosent en høy prevalens av overvekt/fedme og samtidig en høyere forekomst av tidlig pubertet (17 prosent) relatert til fedme-kontrollgruppen (1,9 prosent). Forskerne fra Bologna konkluderte med en tendens til overvekt/fedme hos barn og ungdommer med narkolepsi, sammenliknet med den friske italienske unge populasjonen, hvor den vanlige forekomsten ligger på 36 prosent. Hos barn som har narkolepsi med fedme finnes det i tillegg metaboliske risikofaktorer som lavere nivåer av HDL kolesterol. Denne typen kolesterol regnes som det «gode» og ønskelige kolesterolet. Det er et tegn på metaboliske forstyrrelser, antagelig som følge av alvorlig overvekt. Disse barn bærer en høyere risiko for å utvikle hjertesykdommer og diabetes 2.
 

De italienske forskerne konkluderte også med at alderen til barna var avgjørende for komorbiditeten fedme og
tidlig pubertet. Det poengteres at risikoen for å utvikle spiseforstyrrelser må tas i betraktning. Også sosiale faktorer og ønsket om å få «drømmekroppen» kan føre barna og ungdommene i altfor ubalanserte spisevaner.


Forskerne poengterer at større pasient- og kontrollgrupper er nødvendig, og at disse skal analyseres over lengre tid for å fordype resultatene.

LES OGSÅ

Sosiale og økonomiske konsekvenser av narkolepsi

 

Referanser:

Poli, Francesca, et al. (2013), High Prevalence of Precocious Puberty and Obesity in Childhood Narcolepsy with Cataplexy, Sleep, Vol.36, No.2.

Heier MS, et al: (2011) Cerebrospinal fluid hypocretin 1 deficiency,overveight, and metabolic dysregulation in patients with narcolepsy, Journal of Clinical Sleep Medicine; 7(6)