Bakgrunn: I likhet med flere skandinaviske og europeiske land, besluttet man fra norsk side i 2009/10 å tilby hele befolkningen vaksinasjon mot H1N1-influensa, også kalt «svineinfluensa».
Fra oktober 2009 til januar 2010 mottok omkring 45prosent av hele den norske befolkningen, inkludert 470.000 norske barn og ungdommer i alderen 4-19 år, H1N1-vaksinen, Pandemrix®. Vaksinedekningen i denne yngre aldersgruppen var ca. 50 prosent, dvs at 470.000 barn og ungdommer ikke ble H1N1-vaksinert.

Da det i løpet av 2010 begynte å komme rapporter om økt narkolepsiforekomst hos barn og unge i Finland og Sverige, som også hadde hatt høy vaksinasjons-dekning, samt at man på Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) hadde fått høyere antall henvendelser sommeren 2010 enn forventet, besluttet Helsedirektoratet at man ved NK, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, skulle registrere narkolepsiforekomsten hos barn og unge nasjonalt.

Forskere fra disse to institusjoner har nå publisert den første oppsummering av narkolepsiforekomsten etter 2009/10 i Norge.

 

Økt narkolepsiforekomst ved Pandemrix®-vaksinerte i Norge

Denne artiklen viser at barn og unges narkolepsiforekomst også i Norge har økt kraftig, men kun i den Pandemrix-vaksinerte gruppen. I alt 63 barn og unge ble diagnostisert med narkolepsi i 2010 og 2011, herav var 58/63 vaksinert med Pandemrix® og 5/63 ikke vaksinert.
I den vaksinerte gruppen ble 48 syke innenfor det første året og 5 det andre år etter vaksinering. Yterligere 5 ble syke på et uspesifisert tidspunkt etter vaksinering. I den uvaksinerte gruppen, ble 3 syke i 2010 og 2 i 2011.

Samlet tilsvarer disse tall minst en 10-dobling av den forventede narkolepsiforekomst i den vaksinerte gruppen det første året etter vaksinen, mens antallet falt til forventet forekomst det andre året. Det var dessuten ikke økt forekomst av narkolepsi ved uvaksinerte.

Mer alvorlig narkolepsi etter vaksine?

I den vaksinerte gruppen utviklet de fleste pasienter yngre enn forventet, med en gjennomsnittsalder på 10.5 år. Langt de fleste utviklet uttalt søvnighet ganske plutselig og 80 prosent utviklet også hurtig katapleksi som både involverte deler av kroppen og fullstendig muskeltap.

Spesielt de yngste pasienter var plaget av kataplektiske ufrivillige bevegelser av munn og tunge (fascial dystoni). En tredjedel hadde dessuten kraftig vektøkning opptil 30 kg og 10% fikk endret oppførsel i form av irritabilitet, kverulering, aggresjon eller tegn til depresjon. Laboratorieundersøkelsene bekreftet stor søvnighet med gjennomsnittlig søvnlatens under 5 min, lavt hypokretin-1 nivå i ryggmargsvæsken samt den narkolepsi-følsomme vevstypen HLA-DQB1*0602 i alle testede pasienter.

Konklusion
 

Til sammen kunne disse funn tyde på at
1) den økte narkolepsi-forekomst i Norge er relatert til vaksinering med Pandemrix® og

2) narkolepsi etter vaksinering er muligvis mer alvorlig og med nye/flere ledsagesymptomer enn den tidligere kjente narkolepsi-formen.

Fremtidig narkolepsiforskning på NK

Det er siden denne artikkel innrapportert rundt ytterligere 60 nye norske tilfeller av mulig narkolepsi, nå også inkludert voksne, som avventer endelig vurdering og oppfølging. Disse vil sammen med de allerede rapporterte tilfeller i refererte artikkel bli undersøkt som ledd i de planlagte oppfølgende forskningsstudier med oppstart vinteren 2013/14 på NK under ledelse av Stine Knudsen.

 

LES OGSÅ

Sosiale og økonomiske konsekvenser av narkolepsi

 

Referanse
Heier MS, Gautvik KM, Wannag E et al. 2013: Incidence of narcolepsy in Norwegian children and adolescents after vaccination against H1N1 influenza A. Sleep Med 2013;14(9):867-871.

Illustrasjonsfoto: Istock