«Viten som ikke er viderefortalt eksisterer ikke», sier man ofte i forskningskretser. I 2013 har NK hatt fokus på å effektivt videreformidle de første norske forskningsresultater2 om narkolepsi oppstått etter H1N1-vaksine til norsk helsepersonell, så  kunnskap om narkolepsi hurtig økes i helsevesenet og diagnostikk, behandling og oppfølgning optimeres til gagn for pasientene.

«Narkolepsi – en søvnig historie (om en vaksine)?» er tittelen på Stine Knudsens foredrag som ble holdt på Oslo universitetssykehus, på tverrfaglig forums fredagsmøte på Ullevål 24. mai i år, for alt helsepersonell på sykehuset. Foredraget omhandlet generell undervisning i symptomer, inkludert video av katapleksi, hypokretin-systemet, antatte sykdomsmekanismer og sykdomsårsaker, samt oppdatering om antall og symptomer ved H1N1-relatert narkolepsi i Norge. De ansatte på NK ble dessuten presenteret for publikum og det ble fortalt om de kommende forskningsprosjekter om H1N1vaksine-relatert narkolepsi på NK med oppstart vinteren 2013/14. Ullevåls helsepersonell var møtt tallrikt op og debatterte livlig.


«Ny kunnskap om narkolepsi ved barn» er tittelen på en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening av Mona Heier, Michaela Gjerstad og Stine Knudsen, som omhandlet nye data om både sporadisk og H1N1 vaksine-relatert narkolepsi hos barn. Tradisjonelt har narkolepsi vært utredet av nevrologer blant annet fordi det ofte er stor forsinkelse på diagnosen, så pasientene er blitt voksne i mellomtiden. Men fordi opptil 50 prosent av alle narkolepsipasienter opplever de første symptomene i 5-15-års alderen, gjør kronikken oppmerksom på at barneleger også bør inkludere narkolepsi i sitt kompetansefelt.

 


«Ny kunnskap om narkolepsi ved barn» er tittelen på en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening som omhandlet nye data om både sporadisk og H1N1 vaksine-relatert narkolepsi hos barn.


 
LES OGSÅ

Økt forekomst av narkolepsi i Norge etter vaksinasjon mot svineinfluensa
 

 

Referanser
 

1. Heier MS, Gjerstad MD, Knudsen S. [New knowledge about narcolepsy in children]. Tidsskr Nor Laegeforen 2013;133(12-13):1326-1328.

2. Heier MS, Gautvik KM, Wannag E et al. Incidence of narcolepsy in Norwegian children and adolescents after vaccination against H1N1 influenza A. Sleep Med 2013;14(9):867-871.

 

Illustrasjon: Mona Skard Heier