For foreldre og pedagoger som får vite at barnet har en barnepsykiatrisk diagnose, vil både foreldre og lærere gjerne ha to store spørsmål; hva betyr det og hvordan skal jeg forholde meg til det. Man trenger ikke en medisinsk lærebok, men kort og forståelig basisinformasjon. Språket er enkelt, kapitlene har en god og klar struktur som gjør at det er lett å finne frem. Noen vil innvende at boken er for enkel og generell, men da glemmer man hvem som er målgruppen, omsorgspersoner til et barn med hjelpebehov. En engelsk tittel kunne vært Child Psychiatry for dummies.


Kapitlenes oppbygging kan vi vise til gjennom kapittelet om tvang eller OCD. Det begynner med en kort innføring i diagnosen, forskjell på tvangstanker og tvangshandlinger, deretter faktaboks som de vanligste symptomer man ser hjemme og hvilke symptomer man vanligvis ser på skolen/SFO. Deretter korte punkter om hva en som forelder kan gjøre for å hjelpe barnet, det samme for pedagoger. Kapittelet avsluttes kort om årsak og behandling/behandlingsmetoder. Når dette er omtalt og beskrevet på 11 sider, kan det kun bli en kort innføring i barnepsykiatri. Men for den læreren som får vite at de får en elev med en barnepsykiatrisk diagnose, kan en kort innføring på fem minutters lesning gi tilstrekkelig innsikt til at man kjenner hovedtrekkene og kan møte barna på en god og korrekt måte.

 

ANDRE BOKOMTALER

Barn og tvang

Ung med ADHD

Tilbake til forsiden

 

Per Hove Thomsen

Psykiske lidelser i skolealderen
Hans Reitzel forlag 2013
194 (små) sider
ISBN 978-87-412-5770-9