For min del er dette det 13. nummer av tidsskriftet jeg er redaktør for, mens Gerd Strand har vært ansvarlig redaktør for samtlige Innsikt siden det startet. Og før dette var hun, sammen med blant andre Ståle T. Vollan, ansvarlig for å gi ut informasjon om NKs diagnoser i flere formater, gjennom alle NKs 20 år.
Siden 2008 har Innsikts artikler blitt lagt ut på nettsiden www.innsikt.org. Når jeg har sett på statistikk og oversikt over hvilke artikler som blir lest mest på hjemmesiden, har jeg flere ganger blitt overrasket over å se at det er noen av de eldre artiklene som har blitt mest lest siste måned. Så til alle bidragsytere opp gjennom vil jeg hilse og si at artiklene har et langt liv på nett!


Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt til Innsikt de årene jeg har vært redaktør. De fleste artiklene har blitt skrevet av NKs ansatte, men mange av våre samarbeidspartnere, forskere og fagpersoner har bidratt til å gjøre Innsikt til et bedre tidsskrift. Det har vært spesielt mange eksterne bidragsytere til dette nummeret, og jeg vil takke dere alle som har bidratt både nå og tidligere for gode artikler og godt samarbeid. Se ikke bort fra at jeg igjen sender en mail eller ringer og spør om du har lyst til å bidra med litt kunnskap til NKs tidsskrift.


Gjennom kunnskap kan man bryte ned barrierer, og gjøre det lettere å være annerledes. Vi som jobber på NK og på de andre sentrene for sjeldne og lite kjente diagnoser, har flere målgrupper å forholde oss til. Fagpersoner, de som har diagnosene og pårørende er de målgruppene vi forholder oss mest til. Men så er det alle de andre, eller «alle», som vi ønsker å nå ut til med informasjon. Dersom man er kjent med hvordan det er å ha en diagnose, blir det lettere å akseptere at vi er forskjellige, og har forskjellige behov. Gjennom Innsikts papir- og nettutgave håper vi at NK også i fremtiden kan nå ut med informasjon om senterets diagnoser, og slik kan gjøre livet litt lettere for de som har litt andre utfordringer enn folk flest.