Den atferdsbaserte metoden tics-kontrollerende trening kurerer ikke Tourettes syndrom, men metoden lærer pasienten å kontrollere ticsene. Den norske betegnelsen «tics-kontrollerende trening» dekker de engelske betegnelsene «Habit reversal Training» (HRT) og «Comprensive Behavior Intervention for Tics» (CBIT). CBIT er en nyere variant av HRT som kombinerer tics-kontrollerende trening med reduksjon av uheldig og utilsiktet belønning for tics, samt psykoedukasjon.

En amerikansk studie foretok en systematisk gjennomgang av forskning på atferdsterapi ved TS, hvor de ekskluderte data fra små studier som ikke brukte randomisert design, men inkluderte heller ikke studier med store metodologiske begrensninger selv om de hadde et randomisert design. Artikkelsøk endte til slutt opp med åtte artikler som inngikk i analysene. Studiene omfattet kun personer med diagnosen TS, selv om det også finnes studier på andre lignende tilstander slik som stamming eller andre tilstander som innebærer repeterende bevegelser.

Sammenlignet med ordinær psykoterapi i form av 8 samtaler i løpet av 10 uker, hadde tics-kontrollerende trening (CBIT) klart den beste effekten på å redusere tics målt etter 10 uker og etter 5 måneder. Man antar at disse effektene vedvarer, spesielt der det foretas oppfriskningstimer («booster-sessions»). Et annet viktig funn ved bruk av atferdsterapi ved TS er at dette kan se ut til å gi andre gode utfall for pasienten. I tillegg til å redusere tics kan metoden også bidra til å bedre psykososial fungering og dempe for eksempel angstsymptomer og andre typer forstyrrende atferd. Dette er derimot ikke godt nok dokumentert og fordrer videre studier. De amerikanske forskerne avrunder med å hevde at behandling med atferdsterapi bør inngå sammen med en samlet strategi for behandling, og fortrinnsvis innenfor et psykoedukativt program.

 

Mer om tics-kontrollerende trening:

Innsikt har skrevet om tics-kontrollerende trening flere ganger, og her er lenker til noen av artiklene.

Europeiske retningslinjer for atferdsterapi og psykososiale tiltak ved Tourettes syndrom. Janne Drage (2011)

Stor amerikansk studie om Tourettes syndrom og livskvalitet. Egil Midtlyng (2012)

Behandling av tics: Habit Reversal Training – Workshop med Douglas Woods. Geir Øgrim (2010)

 

Tics-kontrollerende trening er en behandlingsmetode som er lett å lære, og for pasienten er den fri for bivirkninger. NK har behandlingsmanual for
tics-kontrollerende trening. Ta gjerne kontakt for spørsmål eller informasjon.

 

Referanse

Woods, D. et al. (2008): Tourettes syndrom Tics-kontrollerende trening.
En behandlingsmetode for barn og voksne. Manual for behandlere.
Oxford University Press. Oversatt til norsk ved Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

 

Illustrasjonsfoto: Istockphoto