När NK nu firar 20-årsjubileum känns det angeläget att peka på den stora betydelse institutionen haft för utvecklingen och spridningen av kunskap om ADHD, Tourettes syndrom och narkolepsi inte bara i Norge utan i hela Skandinavien. Till NK har familjer och experter kunnat vända sig med frågor om stort och smått inom hela det barnneuropsykiatriska verksamhetsfältet alltsedan starten 1994.


Inom NK insåg man tidigt behovet av skandinaviskt och internationellt samarbete och av att fungera både som en kunskapsgenerator, kunskapsbank och «telefonväxel». Det vore kanske inte korrekt att säga att «allt som NK rört vid blivit guld», men nära nog. För att bara nämna ett av många exempel: de konferenser som NK anordnat, ofta med ledande internationella experter som talare, har hållit en genomgående exceptionellt hög kvalitet.


NK har haft avgörande betydelse för förmedlingen av ny information till alla samhällsnivåer inom Norge när det gäller ADHD och har varit ledande när det gäller kunskapsspridningen särskilt om Tourettes syndrom och om narkolepsi i hela Norden. Sedan flera år bidrar NK också själv aktivt till framtagandet (genom forskning) av ny kunskap.


NK hade aldrig existerat utan Gerd Strand. Hon har varit den samlande ledstjärnan i alla 20 åren. Hon har sett till att omge sig med förstklassiga medarbetare. Tillsammans har teamet byggt upp ett av Nordens viktigaste kompetenscentra inom det barnneuropsykiatriska området.
 

Det är bara att buga och bocka och hoppas på 20 år till av kompetensutveckling med NK vid rodret!

Christopher Gillberg
Professor