En av hovedoppgavene til et nasjonalt kompetansesenter er å spre informasjon. For NKs del bedriver vi informasjonsspredning gjennom blant annet Innsikt og nettsidene våre, www.nasjkomp.no og www.innsikt.org.

Deltakelse på kurs og konferanser er også noe NKs ansatte er mye med på, og i løpet av et år holder vi foredrag, innleder på fagmøter, eller reiser rundt på skoler og har samtaler med klasser der elever har en av våre diagnoser. Og så er det de konferansene og kursene som NK selv arrangerer.

I løpet av NKs 20 år lange karriere, har senteret arrangert en lang rekke kurs, konferanser, seminarer, symposier og møter. Både mellom fagfolk, brukere, pårørende eller spesifikke fagretninger som ansatte i PPT og skole, kurs for leger, kurs for voksne brukere, eller også kurs for hele familier.

Når det gjelder kurs/behandlingsopphold for pasienter og pårørende, har NK de siste årene blant annet arrangert familiekurs på Frambu kompetansesenter for familier der barn/ungdom har AD/HD og/eller Tourettes syndrom, kurs for voksne med AD/HD, dagssamling for personer med Kleine-Levins syndrom og flere helgekurs for ungdom med narkolepsi. NK har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra brukere med våre diagnoser, og også fra pårørende, som har deltatt på våre kurs/behandlingsopphold. På neste side kan du lese litt om hvordan en far har opplevd et slikt opphold.
 

Les mer om brukere og kurs:
 

Tanker fra en far - Fra brukerkurs om narkolepsi/hypersomni i Bodø

Nordisk narkolepsisymposium