ADHD Forskningsnettverk ble startet på bakgrunn av en idé om å samle kompetansen om AD/HD-feltet i Norge på ett sted, og gi de involverte tilgang og informasjon til hverandres forskning og forskningsresultater. Et nettverk der behandlere og forskere kunne møtes og utveksle ideer og erfaringer, samt kunnskap om feltet. På et møte i Sosial- og helsedirektoratet i 2006 ble etableringen vedtatt. Det er NK som er ansvarlig for driften av nettverket, som driftes av tilskudd fra Helsedirektoratet. Første konferanse ble holdt på Gardermoen i november 2007.

Deltakerne

De aller fleste som var med på etableringen har vært aktive og viktige for nettverket hele veien, fra idé til i dag. På alle samlingene har deltakerne selv levert de viktigste bidragene gjennom å presentere sine forskningsprosjekt og diskutere hverandres innlegg. Både på den første og den siste samlingen var det cirka 45 deltakere, og antall presentasjoner har de siste årene ligget på rundt 20. Forskningsnettverket har slik blitt et sterkt fagmiljø, med et nettverk av personer som er spesielt opptatt av AD/HD.

Forsknings- og metodemidler

Hvert år har forskningsnettverket delt ut midler til forskningsprosjekter og metodeutvikling innen AD/HD. Det har blitt delt ut midler til over 60 prosjekter siden 2007. Forskningsprosjektene har handlet om blant annet barn med AD/HD og språk, effektstudie av arbeidsminnetrening for barn og sammenligning av forskjellige medikamenter.

I metodeprosjektene som har fått støtte inngår blant annet AD/HD og nevrofeedback, konflikthåndtering i skolen og andre ikke-medikamentelle tiltak som skal lette hverdagen for de som har AD/HD. Oversikt over tildelinger ligger på NKs hjemmeside, under menypunktet ADHD Forskningsnettverk. Også i år kan man søke om midler, se annonse neste side.

ADHD forskningsnettverk 2014

Som de fleste ganger blir ADHD forskningsnettverk også i år arrangert på våren, 13. og 14. mai. Denne gang blir det i Trøndelag, nærmere bestemt på Hell ved Værnes. Så for de det gjelder, hold av datoen!   

For påmelding til ADHD Forskningsnettverk mai 2014, se her.

 

Les mer om ADHD Forskningsnettverk her

Tilbake til Innsikt.org

Tilbake til forsiden