Forlag på kontoret
Da NK ble opprettet i 1994 gikk det bare to år før senterleder Gerd Strand lanserte et blad med informasjon fra NK. Magasinet er dermed 18 år i disse dager. Det første nummeret kom i mai 1996 med 6 sider produsert på kopimaskinen på senteret, og het NK-info. Formatet var A4, og medarbeiderne på senteret gjorde alt arbeidet med skriving, korrigering, faktasjekk og kritisk gjennomlesing, kildesjekk, brekking, illustrasjoner, trykking, pakking, adresseregister og sending!
Første redaktør i 1996 var Berit Langlete, så fulgte Heidi Aase, Grete Bryhn og Mette Hvalstad, før undertegnede tok over 2003-2010. Deretter kom sittende redaktør Marit Skram for å styre Innsikt.

De tre tilstandene, og siste fra forskerfronten
Den første tiden, fra 1995 - 2001, under navnet NK-info, var det et variert tilbud som skulle dekkes: Nytt om tilstandene fra forskningen og kurskunngjøringer har hele tiden vært viktig. Videre hadde alle ansatte som hadde vært på seminar en avtale om å formidle kunnskap i bladet etter endt kurs. Dermed fikk NK-info tidlig preg av å speile aktiviteten på NK.


Tidlig så NK på bladet som en måte å nå PP-kontorer, legekontorer, spesialister innen ulike fag, kommuner og habilitering. I den spede starten ble bladet sendt på fulldistrobusjon via adresselister fra helse-, sosial og opplæringssektoren sine daværende departementer og direktorater. Men, etter hvert vokste kjernen av aktive lesere, fra brukersiden, pårørende og ildsjeler i det ganske land. Det skjedde parallelt med at kjennskapen og interessen for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi økte.

Ny strategi: De riktige målgruppene
På slutten av -90tallet fikk NK egne nettsider, www.nasjkomp.no, og en del fagstoff begynte å komme ut også der. Selv om bladet nå investerte i programvare for bedre design og brekking, og fikk trykket i flere farger, var det fortsatt et magasin produsert i stor grad på senteret. Distribusjonen ble stadig bedre, og snart nådde NK-info over 2000 abonnenter.

Dilemmaet: Bruker og fagperson i samme blad?
Rundt år 2000 er det særlig verdt å nevne redaktør Grete Bryhn, som så viktigheten av å nå ut til flere faggrupper, og møte disse på det faglige nivået hvor de føler seg hjemme. Dette illustrer også dilemmaet for tidsskrifter som Innsikt: Du kan ikke skrive fullstendig over hodet på lærere, pårørende og brukere, men du kan ikke bli fullstendig uinteressant for fagfolkene heller. Her er det Innsikt søker etter å finne den viktige balansegangen mellom teknisk vanskelige artikler, skrevet på godt norsk, og informasjon som brukere og hjelpeapparat har praktisk nytt av i sin daglige tilrettelegging.

Kjernen: Oversetting av medisinske artikler
Fastlegene i Norge hadde tidlig blitt en viktig gruppe for de første i kretsen rundt NK og brukerforeningene. De fleste kan ennå huske at da NK-info gikk inn i historien etter 43 nummer, 12 årganger og hele 472 artikler høsten 2007 hadde bladet endret seg mye: Det var nå over 3000 abonnenter, og alle som nå ikke aktivt oppga at de savnet bladet når det uteble, ble strøket fra listene.

Innsikt lanseres i 2007
Innsikt, slik det er i dag, ble lansert på papir i 2007, samme år som nettsiden www.innsikt.org ble opprettet. Et stort arbeid ble nedlagt for å opprette en egen nettside og legge artikler ut på nett, også fra tiden med NK-info. Samtidig skjedde det større grep på innholdssiden. Magasinet ble med i Norsk Tidsskriftforening. De ansatte deltok på skrivekurs og NK satte inn mye på å heve det faglige innholdet i bladet, blant annet ved å invitere flere gjesteskribenter, lese hverandres artikler mer kritisk, bruke «readers», kvalitetssikre oversettelser og hele tiden oppdatere seg på bibliotektjenestene etter de siste artiklene som kom ut.


Et viktig grep var å gi senterlederen på NK- Gerd Strand en tydeligere stemme gjennom en lederartikkel: Medievirkeligheten vil ha det slik at publikum ønsker å forbinde en offentlig virksomhet med en person, slik at dette går litt på tvers av hvilken personlighetstype NKs senterleder er. Selv om hun er faglig dyktig har Gerd Strand aldri ønsket å være i offentlighetens søkelys.


I så måte har Gerd ivaretatt ansvaret på lederplass med sin lavmælte, men når det trengs, veldig tydelige tekst når det begås urett eller noen fortjener honnør. Alle redaktørene opp igjennom tidene har vært under nøye overvåkning av senterleder Gerd Strand, som ved siden av det faglige overblikket også har slitt ut mang en rød penn i møte med medarbeidernes tekster.

 

Forsiden til NK-info 3-07

 

 

 

 

 

 

 

 

NK-info nr 3 i 2007. Formatet var endret, sidetallet økt betraktelig, og nk-info fikk uttrykk som et tidsskrift. Ståle Tvete Vollan hadde nå tatt over redaktørrollen.

 

Godt språk for både brukere og fagfolk?
En viktig side av satsingen på klart og godt norsk i magasinet er at selv fastleger med mange års utdannelse ikke kan vite alt mulig av det som foregår av ny forskning.
Derfor er det NK sin erfaring at tekster beregnet på brukere blir lest med stor glede av de mange allmennpraktikerne i Norge som ser på Innsikt som en gylden anledning til å holde seg oppdatert uten å gå seg vill i PubMed sine engelskspråklige irrganger.
De gangene det ble for mange vekttall, studiepoeng og fremmedord i tekstene til skribentene på NK, ble det derfor viktig å huske på hvem vi skrev for i INNSIKT. Samtidig som fagstoffet skal være pinlig korrekt framlagt. Her er det verdt å nevne at alle NK-sekretærene opp igjennom årene har vært helt uvurderlige for å få ut bladet i tide til deadline fire ganger i året, adresseregister, korrekturlesing og teknisk bistand.

Samfunnsdebatten og nye trender
Det har vært noen harde tak i offentligheten for dette lille, men betydningsfulle magasinet. Flere enn en gang har NK-info/Innsikt blitt sitert, og flere leserinnlegg blitt skrevet, særlig knyttet opp til debatten om medisinering. Pressen har i mange år vist større interesse for hjelpeapparatets mangler enn hvordan det er å leve med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi i det daglig, og hvordan det er å mestre livet ved slike tilstander.

«Det e ittnå som kjæm tå sæ sjøl»
Enkelte artikler fra debatten om «hjernevask», fettsyrer, livskvalitet og andre tverrgående tema har avfødd medieoppslag, telefonstorm til NKs utrettelige sekretærer opp igjennom tidende, og bragt NK-ansatte ut i offentlighetens søkelys.
Dette har overveiende vært positivt, fordi det viser at om du skal nå ut med noe som er vanskelig som offentlig organ, må du gjøre det sjøl! Det har gjort at Innsikt i dag er en helt nødvendig stemme, med nesten 4000 abonnenter. Innsikt blir lest og lagt merke til der det gjelder: ute i hjelpeapparatet, i kommunene, blant brukerne og for de pårørende.


Jeg ønsker Innsikt alt vel i jubileumsåret, og ønsker NK gratulerer med dagen!

 

 

 

 

 

 

I 2010 tok Marit Skram over jobben som redaktør, mens senterleder Gerd Strand har vært ansvarlig redaktør hele tiden, frem til jubileumsnummeret i 2014, som denne artikkelen er hentet fra.

Les også

Utgivelser fra NK

Tilbake til forsiden