I løpet av de 20 årene NK har eksistert, har senteret gitt ut brosjyrer om de tre diagnosene AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Informasjonsspredning er et av nasjonale kompetansesentres viktigste oppgave. Gjennom kurs og konferanser, faglige nettverk, telefon, brosjyrer, veiledere, bøker og internettsider, har NK spredd informasjon til fagfolk, de som har diagnoser selv og deres pårørende. På NKs hjemmeside www.nasjkomp.no finner man under fanen bestill/skriv ut materiell en lang rekke brosjyrer, artikler, veiledere og annen informasjon som er relevant for fagfolk, brukere og pårørende.

Flere bøker har det også blitt. Gerd Strand, NKs leder, var redaktør for boken AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi – en grunnbok. 2. utgave av boken kom ut i 2009, gjennom Fagbokforlaget. I tillegg til Strand var boken skrevet av Grete Bryhn, Solveig N. Ervik, Bjørgulv Høigaard, Egil Midtlyng, Ståle Tvete Vollan, Ebba Wannag og Geir Øgrim, som alle er, eller har vært tilknyttet NK.

 

Bøker om tics-kontrollerende trening

Amerikanerne Douglas Woods og John C. Piacentini er to av de ledende forskerne på Tourettes syndrom. Sammen med et team har de utarbeidet manual og arbeidsbøker for tics-kontrollerende trening, gitt ut i den amerikanske serien Treatments That Work. Både manualen, som er behandlers verktøy, og de to arbeidsbøkene (en for voksne, en for foreldre) er oversatt til norsk gjennom NK. Bøkene kan bestilles via NKs hjemmeside. Manualen selges kun til behandlere.

 

Narkolepsiveiledere for barn og voksne

I løpet av 2013 har NK, i samarbeid med Helsedirektoratet gitt ut to veilere for narkolepsi. En for voksne, og en for barn. Det er Mona Skard Heier, spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi, som har vært hovedforfatter for begge publikasjonene. Veilederne inneholder informasjon om diagnostisering, behandling, pedagogisk tilrettelegging og aktuelle skjemaer som søvndagobok og Epworth sleepiness scale.

 

AD/HD, Tourettes syndrom
og narkolepsi – en grunnbok
2. utgave, 2009.
298 sider
Kr. 399
Boken kan bestilles gjennom Fagbokforlaget.no

 

Bøkene om tics-kontrollerende trening kan bestilles her på NKs nettside.

 

Veilederne om behandling av narkolepsi kan lastes ned her, se punkt 20 og 21.

 

Flere anmeldelser og omtaler

Tilbake til forsiden