Leder

Fylkesvise forskjeller i registrert forekomst av ADHD hos barn

Likhetstrekk mellom lesevansker og ADHD-symptomer

Søvnforstyrrelser hos barn unge med Tourettes syndrom
 - så vanlig at de må betraktes som komorbid tilstand

Narkolepsi: nye diagnosekriterier og forskningsfunn
- om autoimmunitet og betydningen av H1N1-viruset og vaksinasjonen

Helseinformasjon - hvordan bedre skolehverdagen

Fem dager viet nevrologsike spørsmål - og med narkolepsi på programmet

Når Tourette går til Hollywood

Tre doktorgrader om ADHD

Doktorgrad I: om voksne med ADHD I

Doktorgrad II: om voksne med ADHD

Doktorgrad III: Om svikt i kognitive funksjoner hos barn og ungdom med ADHD

Artikkel om narkolepsi trukket tilbake

Nytt medikament mot ADHD

 

Illustrasjonsfoto: Marit Skram