Metoden retter seg mot barn i alderen 3 - 12 år, og treningen forsøker å endre fastlåste og skadelige samspillmønstre i familien, og erstatte disse med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling. I følge Folkehelseinstituttet fikk om lag 1 700 familier PMTO-behandling i 2012.

Boken PMTO Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker ble nylig gitt ut av Gyldendal. PMTO-metoden er utviklet i USA. I boken ser man på historien om metoden i Norge, og hvordan den blir brukt her til lands. Bokens redaktører har lang erfaring med metoden og er alle tilknyttet Atferdssenteret. På Atferdssenterets sine hjemmesider fremheves det at boka er et svar på en voksende etterspørsel.

 

PMTO

Foreldretrening for familier som har barn med atferdsvansker

Elisabeth Askeland, Annett Apeland og Roar Solholm (redaksjon)
ISBN/EAN: 9788205458529
Gyldendal Akademisk
253 sider
Kr. 389

Flere anmeldelser og omtaler

Tilbake til forsiden