Her i Innsikt har vi ikke mulighet til å omtale alle artikler eller doktorgrader som skrives om våre diagnoser, men i dette nummeret vil vi presentere tre. De tre nyslåtte doktorene Michael B. Lensing, Mats Fredriksen og Erik Winther Solli, er alle en del av ADHD Forskningsnettverk, som driftes av Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK). Michael B. Lensing var prosjektleder for forskningsnettverket de første 5 årene, fra første etableringsmøte i 2006.

NK og dermed Innsikts redaksjon har deltatt på de tre disputasene (presentasjon av ferdig avhandling), og vi vil gratulere med doktorgradene. Vi håper vi ser doktorene igjen til neste års samling for ADHD Forskningsnettverk, som holdes på Hell i mars 2015.