Dette foreslår de på grunnlag av en nylig gjennomført studie av overvektige pasienter med og uten ADHD. Kvinnelige ADHD-pasienter med overvekt viste i denne studien overhyppighet av psykiatriske symptomer.

Ekstrem overspising, såkalt «Binge Eating Disorder» (BED), kan regnes som den hyppigste spiseforstyrrelsen hos pasienter med ADHD. Det er påvist ved en tidligere studie at pasienter med ADHD bærer en økt risiko for å utvikle spiseforstyrrelser. De to nøkkelsymptomene ved BED er tvangsspising av ekstremt store mengder mat i løpet av kort tid (to timer), og er ledsaget av følelsen av å ha mistet kontrollen og ikke å kunne stoppe. Overspisingen det her er snakk om kalles også bulimi uten oppkast.

Forskerne sammenlignet også den komorbide profilen hos kvinner med ADHD med fedme med overvektige kvinner uten ADHD. Psykiatrisk komorbiditet som rusmiddelmisbruk og depressive symptomer hos de overvektige kvinnene med ADHD var ett av funnene i denne studien.

 

Body Mass Index over 25

Studien omfattet 171 voksne kvinner som var pasienter ved en spesialklinikk for fedme og spiseforstyrrelser. 132 av disse fullførte studien. Pasientene var mellom 18 og 59 år gamle og hadde en Body Mass Index (BMI) over 25. Fedme er vanligvis definert som BMI på 30 og over. Undersøkelsen gikk over to år. Alle deltagerne måtte ha gått minst fem år på skole av  hensyn til at de måtte kunne lese og svare skriftlig på spørsmålene. Pasienter over 60 år ble ikke inkludert i studien på grunn av at den antatte reduksjonen av kognitive funksjoner hos eldre kan likne på ADHD-symptomer. Pasientene fikk diagnosen Bulimia Nervosa (BN) eller BED, hvis de oppfylte alle DSM-IV kriterier for disse spiseforstyrrelsene. ADHD-diagnosen ble fastsatt med de såkalte «Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-Sads) modulen for ADHD», tilpasset voksne.

 

Barn med ADHD har større risiko for å utvikle bulimi som voksne

Overspising hos kvinner med ADHD og fedme viste seg å være signifikant mer alvorlig enn hos pasienter med fedme uten ADHD. Profilen for spiseforstyrrelse – både for BN og BED – var dessuten signifikant knyttet til diagnosen ADHD. I 2007 påviste et annet forskerteam (Cortes et al.) økt bulimisk atferd hos jenter med ADHD. Dessuten er det dokumentert at ADHD hos barn innebærer økt risiko for BN som voksen. Det er også påvist tidligere at ADHD-pasienter med spiseforstyrrelser sliter mer med psykiatriske lidelser som depresjon og angst enn personer med ADHD uten spiseforstyrrelser. Forskerne i denne studien hevder imidlertid at tidligere studier ikke har brukt en kontrollgruppe av pasienter med kun spiseforstyrrelser. Dataene fra den aktuelle studien, som også påviser en overhyppighet av rusmiddelmisbruk hos pasienter med ADHD og spiseforstyrrelser, gir ikke grunnlag for å avgjøre om rusmiddelmisbruk er knyttet til ADHD-symptomer eller spiseforstyrrelser.

 

Referanse

Nazar BP, Suwwan R, et al. Influence of attention-deficit/hyperactivity disorder on binge eating behaviours and psychiatric comorbidity profile of obese women. Compr Psychiatry, 2014 Apr; 55(3): 572-8.

Illustrasjonsbilde: Istock