Alle artiklene som blir trykket i Innsikt blir lagt ut på nettsiden til bladet, www.innsikt.org, etter at bladet er sendt til abonnentene. Per april 2014 hadde Innsikt ca 3700 abonnenter. Her er oversikt over de 15 artiklene som har vært mest lest i årets første fire måneder. Tittel på artikkel, forfatter og hvilket nummer og årstall av Innsikt artikkelen ble publisert, er oppgitt i tabellen.

Antall brukere har gått kraftig opp

Antall brukere for årets fire første måneder har gått kraftig opp fra i fjor, fra 12 953 til 16 884. Dette vil si en økning på 30 prosent.  Ved en sammenligning fra samme periode i 2012 har antall brukere steget med over 130 prosent, fra 7 313 brukere til årets antall brukere på 16 884. Altså har nesten 17 000 personer vært inne på Innsikts hjemmesider for å lese artikler om våre diagnoser i årets fire første måneder. I gjennomsnitt har brukerne (leserne) sett på 1,7 sider hver.

(Artikkelen fortsetter under tabellen.)

1 Tittel og lenke til artikkel Forfatter Innsikt nr-år

De 15 mest leste artiklene på www.innsikt.org fra 1. januar - 29. april 2014 er:

1 Voksne med ADHD: Pasienter og primærlegers rapportering av bruk, misbruk og effekt av sentralstimulerende legemidler Michael Lensing 1-14
2 Ufrivillige bevegelser – hva kan det være hvis det ikke er Tourettes syndrom? Ebba Wannag 1-12
3 AD/HD hos voksne – hjerneforskning og behandling Margaretha Dramsdahl 1-12
4 Sensorisk overfølsomhet – en skjult tilstand ved nevropsykiatriske tilstander og forstyrrelser Janne Drage 2-12
5 KISS-KIDD syndrom: AD/HD,
lærevansker og motoriske problemer

 
Geir Øgrim 1-12
6 AD/HD og fem ulike søvnvansker Egil Midtlyng og Ebba Wannag 4-12
7 Spennende nytt om søvnvansker hos barn med angst og/eller AD/HD Hilde N. Andresen 3-13
8 Sinne og tilleggsvansker hos
barn og unge med AD/HD
Egil Midtlyng 4-09
9 Hvordan går det med barn som får diagnosen Tourettes syndrom? Knut Hallvard Bronder 2-10
10 DSM 5 og AD/HD: Små
endringer – usikker effekt

 
Egil Midtlyng 3-13
11 Eksekutive funksjoner Anne Lill Ørbeck 2-11
12 Elisabeth Løken: Psykiater
med diagnose

 
Geir Øgrim 4-10
13 Ross Greene – Om eksplosive
barn & problemløsning gjennom
samarbeid

 
Janne Drage 4-10
14 Behandling av tics: Habit Reversal Training Workshop med Douglas Woods Geir Øgrim 1-10
15 Barn med tics og Tourettes syndrom: Har de mer emosjonelle og sosiale vansker enn antatt? Janne Drage 3-13

 

Overvekt av ADHD-artikler på listen

Som vi ser fra oversikten, er det ikke nødvendigvis de nyeste artiklene som leses mest. Tema på listen over de mest leste artiklene domineres av ADHD. Mange flere er berørt av ADHD enn av Tourettes syndrom og narkolepsi, dette er nok en av årsakene til at det er artiklene som omhandler førstnevnte diagnose som blir mest lest.

Tre artikler om Kleine-Levins syndrom ligger på henholdsvis 18, 21. og 22. plass, mens den første artikkelen om narkolepsi ligger på 24. plass.

Analyse av nettsiden

Analyseverktøyet Google analytics ble brukt for å analysere hvordan nettstedet til Innsikt blir brukt av leserne. Gjennom Google analytics kan man se blant annet kan om det er mest trafikk fra mobiltelefoner, nettbrett eller pc-er, eller hvilke sider (artikler) som er mest populære. Forsiden til Innsikt.org, samt forsidene til hvert nummer, er utelatt fra oversikten.


Illustrasjonsfoto: Stefan Furu