Jubileet, som ble holdt i februar, inneholdt faglige innledninger om NKs diagnoser, samt at mange av de nærmere 60 gjestene holdt taler både til NK og spesielt til Gerd Strand, som har vært primus motor for NK helt frem til i år. Gjestene på dagen kom fra hele sjeldenfeltet, representert ved brukerforeningene, Oslo universitetssykehus (OUS), Helsedirektoratet og andre av NKs samarbeidspartnere gjennom mange år. Flere tidligere ansatte tok også turen til festen, som ble holdt i festsalen på Gaustad sykehus, ett av de fine gamle ærverdige lokalene ved OUS.

Som de fleste av gjestene visste, var dette måneden før Gerd Strands 70-årdag og like før hun gikk ut i pensjonistenes rekker. Gerd fikk mange hedersord fra de oppmøtte, og NK ble også hedret med en rekke lovord for senterets 20 års arbeid med informasjonsspredning, kursing og til tider også behandling innen de tre diagnosene (i år har de blitt til fem) som har vært NKs felt.

Det var snitter, kake og stetteglass til gjestene etter det faglige programmet, som besto av tre innledninger, en om hver av NKs diagnoser. Geir Øgrim tok for seg ADHD og TS i et 20-års perspektiv.

– Det har ikke skjedd revolusjoner verken når det gjelder ADHD eller TS i denne perioden; mer en stille strøm av ny viten. Kunnskapen i samfunnet har økt, men også en del misforståelser og fordommer. Kun svært få med TS buser ut med tabuord, og ADHD er ikke et dekknavn for dårlig oppførsel. Fagfolk har fått flere hjelpemidler i både diagnostikk og behandling, var noen av Geir Øgrims hovedpoenger for dagen.

De andre innlederne var Kaare Gautvik, som fortalte om narkolepsiens historie og perspektiver, og Aud Mork Bredesen som delte av sine erfaringer med å ha TS i familien.

 

Gerd Strand, leder av NK i 20 år

Gerd Strand er, som kjent for de fleste lesere av Innsikt, grunnleggeren av Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Hun holdt en innledning om sine 20 år bak rattet på NK, der hun har tatt senteret
fra et lite kontor på Torshov, der de var to ansatte, til et senter som i dag har ti ansatte på Oslo universitetssykehus. Nå har Gerd gått av med pensjon, og vi på NK må forsøke å videreføre hennes gode arbeid.

Gerds kunnskap er tuftet på et stort hjerte, årelang erfaring og iherdig innsats for brukerne.

Vi på NK vil takke Gerd for mange års godt samarbeid. Hun har betydd så mye for så mange gjennom sine 20 år på NK. Det er mange som har mye å takke Gerd for, og som vi på NK skal jobbe for å videreføre!

Gerd Strand, grunnlegger og leder av NK i 20 år. Her fotografert på en av de mange konferansene hun var med på å arrangere. I april i år ble Gerd pensjonist, og vi på NK må heretter og vi på NK må forsøke å videreføre hennes gode arbeid.

 

Bilder fra arrangementet

Gerd fikk en akvarell i avskjedspresang fra sine kollegaer på NK.

 

Geir Øgrim innledet om ADHD og TS i Norge, de siste 20 år.

 

Margaret Ramberg, fra Foreningen for Søvnsykdommer.

 

Jorunn Bakke fra Norsk Tourette Forening takker Gerd for langt og godt samarbeid.