Det totale antall brukere av legemidler mot ADHD øker. I 2013 fikk nær 36 000 pasienter resept på slike legemidler, mot nær 29 000 i 2009. Men søk på Reseptregisterets nettsider på aldersgrupper viser at økningen i antall brukere, samt andel brukere målt i prosent av befolkningen, gjelder for voksne. Blant barn og unge er andelen brukere tilnærmet uendret de siste fem år.

Se saken på FHIs hjemmeside