PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. PsykTestBarn har oversikt over norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy, og ønsker å bidra til systematisk kunnskap om måleegenskapene ved de ulike testene som er i bruk. Dette gjøres gjennom en grundig forskningsbasert evaluering av måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene. På denne måten kan fagfolk og forskere velge ut tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet ut fra det som er dokumentert og evaluert.

Ansvarlig for tidsskriftet og nettstedet er RBUP i samarbeid med de regionale kunnskapssenterne for barn og unge (RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU Vest).

- PsykTestBarn ble godkjent som vitenskapelig publiseringskanal nivå 1 (nivå 2 er rangert høyest) i februar i år, og er en viktig anerkjennelse, sier PsykTestBarn-redaktør Hege Kornør.

Tidsskriftet ønsker gjerne tips om relevante tester som mangler! Mer informasjon finner du på nettsiden www.psyktestbarn.no.