Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt. Fyll inn navn og epostadresse under.

  • Skriv inn tegnene du ser i bildet under
  • captcha

10 siste artikler

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Kjernevirksomheten i tjenestene skjer fremdeles på sentrene. NKSD er altså en samlet organisering av sentrene.

Les mer

Årlig ekspertsamling om AD/HD

En stor del av Norges eksperter på AD/HD møtes en gang i året på samlingen for ADHD Forskningsnettverk. Siden 2007 har en gruppe på rundt 45 personer møttes til konferansen der forskning på AD/HD i Norge er første og siste tema. På bildet ser vi deltakerne fra paneldebatten fra nettverkets samling våren 2012: Fra venstre: Pål Zeiner, Björn Kadesjö, Anne Halmøy, Astri Lundervold, Kirsten Skram og Kari Furu.

Les mer

Narkolepsiutviklingen i Norge

1.januar 2014 fikk Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) utvidet sitt ansvarsområde til også å dekke diagnosene idiopatisk hypersomni (IH) og Kleine-Levins syndrom (KLS).

Les mer

Tanker fra en far - Fra brukerkurs om narkolepsi/hypersomni i Bodø

Et av kursene for familier med barn/ungdom med narkolepsi ble holdt i Bodø før sommeren i fjor. Tommy Nygård er en av de som har deltatt på NKs kurs for familier som har barn med narkolepsi. Her forteller han litt om hvordan det har vært.

Les mer

Kurs for brukere

Gjennom NKs 20 år har senteret arrangert utallige kurs og konferanser, rettet mot forskjellige brukergrupper av senteret. På bildet ser vi pinnebrødsteking fra behandlingsopphold for ungdom. Foto: NK.

Les mer

Foreldre til barn med Tourettes syndrom

Foreldre til barn med Tourettes syndrom kan oppleve at omsorgsoppgavene er mer krevende enn mange andre. Det er uklart om dette skyldes det symptomatiske ved Tourettes syndrom i seg selv, eller skyldes andre samtidige vansker hos barnet. En ny amerikansk befolkningsstudie hevder at det kan være barnas tilleggsvansker, og ikke Tourettes syndrom i seg selv, som oppleves som mest krevende og stressende for disse foreldrene.

Les mer

Atferdsterapi virksomt ved Tourettes syndrom

En systematisk oversikt og metaanalyse fra USA konkluderer med at atferdsterapi basert på prinsippene ved tics-kontrollerende trening er virksomt for å redusere alvorlighetsgraden av tics.

Les mer

Voksne med AD/HD: Pasienter og primærlegers rapportering av bruk, misbruk og effekt av sentralstimulerende legemidler

Michael B. Lensing er i ferd med å sluttføre sin doktorgrad om voksne med AD/HD. Til dette nummeret av Innsikt har han laget et resymé av en av artiklene om hvilken oppfatning primærlege og pasient har av samme tema. Undersøkelsen viste høy grad av overensstemmelse mellom primærlege og pasient når det gjaldt misbruk av legemidler. Men graden av overensstemmelse var lav når det gjaldt bivirkninger og manglende effekt.

Les mer

Takk for hjelpen!

Dette nummeret av Innsikt er det første nummer av 19. årgang for NKs tidsskrift, som først kom ut med tittelen «NK-info». Det har vært spesielt mange bidragsytere til dette nummeret, som kommer ut samtidig med at NK feirer 20 år som senter. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke for bidragene.

Les mer

DSM-5 og AD/HD: Små endringer – usikker effekt

De nye retningslinjene for AD/HD var tilsynelatende lite endret da DSM-5 ble publisert i mai. Men hvor stor betydningen vil små endringer ha?

Les mer

Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Oslo universitetssykehus, Ullevål, bygg 31 A, 4. etg, Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO. Tlf: 23016030. post@nasjkomp.no Nettsteder: www.oslo-universitetssykehus.nowww.nasjkomp.no / www.innsikt.org / www.5-15.org
Logg inn